GENEALOGIA GENEALOGIE
Deutschman, Wachter, Jóźwiak, Pstrokoński, Górski, Bogusławski, Chylicki, Fritsche, Janta-Połczyński
POLSKI
DEUTSCH
Drzewo przodków/Stammbaum
Dokumenty/Dokumente
Wspomnienia/Erinnerungen
Fotografie/Fotos
Links
Wstęp
Moja Rodzina
Rodzina Deutschmanów
Rodzina Pstrokońskich
Posiadłości Pstrokońskich
Ród Porajów
św. Wojciech
Wacław Lisowic
Trzy Barbary
Matka Macieja Pstrokońskiego
Izabela Tomicka, żona Spytka
Elżbieta Grabińska, córka Hieronima
Rodzina Jóźwiaków
Rodzina Górskich
Rodzina Wachter
Linia królewska
Geny
POLSKI

 Witamy na naszej stronie genealogicznej.

 
 Witamy na naszej stronie genealogicznej.
bw@barbarafamily.eu 


POLSKIDEUTSCHDrzewo przodków/StammbaumDokumenty/DokumenteWspomnienia/ErinnerungenFotografie/FotosLinks