GENEALOGIA GENEALOGIE
Deutschman, Wachter, Jóźwiak, Pstrokoński, Górski, Bogusławski, Chylicki, Fritsche, Janta-Połczyński
POLSKI
DEUTSCH
Drzewo przodków/Stammbaum
Dokumenty/Dokumente
Wspomnienia/Erinnerungen
Fotografie/Fotos
Links
LinksBAZY DANYCH

Teki Dworzaczka
Szukaj w archiwach
BaSIA
Poznań Project
PomGenBaza
FamilySearch
Geneteka
Polegli w I Wojnie Światowej
Cmentarze z I Wojny Światowej
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
Karta - Indeks represjonowanych
Ortsfamilienbücher


INFORMACJE

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
Słownik historyczno-geograficzny
Księgi parafialne
Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów
Index of German-Polish and Polish-German names
Liste deutscher Bezeichnungen polnischer Orte


BIBLIOTEKI CYFROWE


Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa 
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Polskie biblioteki cyfrowe    


ARCHIWA 

Archiwa państwowe
Archiwa państwowe bazy danych
Archiwa kościelneCMENTARZE

Poznańskie cmentarze
Nekrologi warszawskie


STRONY GENEALOGICZNE

Genealogia Polaków
Stankiewicz
Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego


FORA

genealodzy.pl
Forgen
Gniazdo 

 


 

 


POLSKIDEUTSCHDrzewo przodków/StammbaumDokumenty/DokumenteWspomnienia/ErinnerungenFotografie/FotosLinks