Intercyza ślubna Michaliny i Wojciecha Bogusławskich

Nr aktu -  103 (Notariusz Kobyłecki w Szadku - Arch. Państw. w Sieradzu)

Działo się w mieście Szadku powiatu szadkowskiego, [w] województwie kaliskim, dnia 17 marca 1821 [r.].
Przede mną notariuszem publicznym powiatu szadkowskiego, w Szadku mieszkającym stawili się osobiście W. [wielmożny] Franciszek Przeuski, dziedzic dóbr Kokanin w pow. kaliskim, W. Michalina Przeuska, córka W.W. Franciszka i Ludwiki z Starzeńskich Przeuskich w asystencji ojca swego W. Franciszka Przeuskiego, żyjąca w wsi Kaszew w pow. tutejszym i W. Wojciech Bogusławski, były porucznik wojsk polskich w wsi Sędzimirowice pow. warckiego zamieszkały, mnie notariuszowi znani, przytomne działania zawierać, prawomocne następ[ują]cy akt intercyzy pomiędzy sobą zawarli, jako to W.W. Michalina Przeuska i Wojciech Bogusławski zadeklarowali się połączenia się z sobą węzłem małżeńskim, na który obecny W. Franciszek Przeuski, ojciec zezwala, a następnie za cel okazania przyrzeczenia swego za posag córce swej W. Michalinie Przeuskiej, tam z zapisu jej babki jako i z sobie ojcowskiego majątku sumę zł. pol. 30 000, tudzież wyprawę przyzwoitą jako to srebro na 12 osób, meble, 150 owiec, 12 krów, 6 wołów, garderobę, bieliznę i inne sprzęta, wszystko w ilości i gatunku przy oddawaniu onego [...] wyszczególnione będzie. Wypłatę naznaczonego posagu W. Franciszek Przeuski w takim ustanawia sposobie, że wieś Kaszew przez siebie zadzierżawioną na lata 1822 i 1823 rocznie za sumę po zł. 4500 W. Wojciechowi Bogusławskiemu wypuszcza a takowej w każdym z dwóch wyrażonych lat dzierżawnej sumy W. Wojciech Bogusławski procent w ilości zł. 1500 od wyznaczonego przyszłej żony swej posagu potrąci sobie i resztę zł. 3000 w każdym roku W. Przeuskiemu wypłaci. Gdyby zaś przy skończeniu dwuletniej posesji Kaszewa nie podobało się W. Bogusławskiemu dłużej wieś takową dzierżawić, lub iżby też W. Przeuskiemu takowej nie wypadało na dłużej wypuszczać, natenczas W. Franciszek Przeuski na rachunek wyznaczony córce swej posagu sumę zł. 20 000 na ręce przyszłego zięcia swego W. Wojciecha Bogusławskiego wypłacić i od reszty zł. 10 000 procent w każdym roku aż do ich wypłacenia dawać zapewnia. Następnie przyszli małżonkowie W.W. Bogusławscy oświadczyli, że boirą się pod rządem posagowym i do wspólności dorobkowej, do dobrodziejstw zapisują sobie wzajemnie na całych majątkach teraz posiadanych i nabyć w ciągu pożycia z sobą mogących dożywocie, czyli prawo używania przychodów i także dobrodziejstw skąd by się wzięło gdyby z sobą potomstwa nie mieli, przeciwnie zaś gdyby zostawili dzieci natenczas dożywocie tylko do połowy majątku uważane być ma, a drugą połowę jedno przy życiu z małżonków pozostałe dzieciom doletnim wydać winno. Na wypadek gdyby W.W. Bogusławskim, małżonkom przyszłym do rozwodu przyjść miało, natenczas każde z nich pozostanie się przy swoim teraz posiadanym i później wnieść mogącym majątku tudzież przy połowie dorobku w czasie małżeństwa. Zeznający wyłączeń praw wszelkich działu takowemu przeciwnych uroczyście zrzekają w obecności Jana Pakowskiego i Hilarego Lipskiego, obywateli w Szadku mieszkających, jako świadków prawem przepisane przymioty mających. Akt ten po przeczytaniu podpisany zostanie.
/-/ Franciszek Przeuski
/-/ Michalina Przeuska
/-/ Wojciech Bogusławski
/-/ Jan Pakowski, świadek
/-/ Hilary Lipski, świadek
/-/ Wincenty Kobyłecki, notariusz publiczny

 

 
Księga nr 168, karta 333. [tekst zmodyfikowany].

Regestr przez Wielmożnego Maksymiliana Bogusławskiego wyprawy spisany w roku pańskim 1784.
Za chustkę bawełnianą 3,15 zł, za płótna cienkiego łokieć na kołnierze - 2 zł, cweliszek na lajbryk - 3,24 zł, od robienia onegoż - 1 zł, cweliszku na spodnie łokci 3 - 3 zł, płótna łokci 3 na spodnie -  1,36 zł, przerobienia spodni - 1 zł, przenicowania kontusza pąsowego - 2,15 zł, jedwab do niego - 24 gr., tasiemki takież 3 do spodni 3 gr., nici do spodni groszy 12, skorek duże na boty 5,18 zł, podeszwy pod boty 1,06 zł, pończochy 3, szczotkę do chędożenia sukien groszy 15, brzytwę 1, za marmurkę groszy 15, od podszycie botów 4 zł, za salmultanu łokci 2 pod rękawy do podszycia 2,06 zł, za czapkę kapuzową 18 zł, za siadło angielskie z całym garniturem 24 zł, za munsztuk i strzemiona 4 zł, za ojstra 4 zł, manszestu łokci 3 na spodnie 6 zł, od roboty tychże 1 zł, za płótno spodnie 1,15 zł, sukna łokci 5 - 15 zł na kilomek, za frędzli z taśmy do kilomka 5,24 zł. za płótna do becika na poszwę łokci 9 - 9 zł, za sukna łokci 7 na florę na liberię dla chłopca 24,15 zł, za płótna łokci 8 pod liberię - 3,06 zł, za sukna na płaszcz łokci 6 - 21 zł, za boty dla chłopców - 7 zł, za czapkę dla chłopca - 6 zł, za potrzeby do liberi[i] - 4 zł, na fioki, frandzelki do czapraków, kutasy z kokardem -24 zł, za włóczki fontów 6 - 30 zł, za pas siatczany włóczkowy dla chłopca - 6 zł, za sukna łokci 4 na florę - 14 zł, na kontusz - 56 zł, za gredyton łokci 6, za florę 6 - 36 zł, za płótna pod żupan łokci 10 - 9 zł, za pas sycowy -13 zł, za potrzebki do tych sukien jedwabne - 1 zł, za haftki, za płótna łokci 14 koleńskiego na koszule -12 zł, od robienia koszul - 2 zł, za płótna kolińskiego łokci 2 do koszul na kołnierze - 4 zł, od robienia pary sukien - 5 zł, rymarzom od wykręcania skóry - 6 zł, za boty cielęce dla siebie 9 zł, za miotełkę do chędożenia sukien 9 zł, za półszorki ze wszystkimi 196 zł, za sukna karmazynowego łokci 4 - 72 zł, za gredytoru łokci 6 na żupan 36 zł, za płótna łokci 10 pod żupan 9 zł, za pas 15 zł, za szlaków do pasa łokci 7 - 49 zł, za frandzle do pasa 24 zł, za kufer obity żelazny 26 zł, za siodełko dla forspana 7 zł, od roboty sukien pary 5 zł, za sukna pod spodnie 8 zł, od robienia spodni z guzikami nicianymi 2,15 zł, na płótna pod spodnie 1,15 zł, za sukna łokci 4 i pół , na kapotę 36 zł, na potrzeby do niej 6 zł, od robienia tychże 3 zł, za spodnie skórzane baranie 8 zł, za chustek dwie 3 zł, mosiężnikowi za mosiądz za faktów 7 et 5 - 35 zł, za boty dla siebie 16 zł, za 3 munsztuki 6 zł, za grzebień groszy 24. Summa złotych 992, groszy 6.