Sprzedaż części w Pawłówku 04.05.1793.

Między Wielmożnym Jaśnie Panem Leonem Węgierskim podwojewodzim kaliskim części czyli ról w wsi Pawłówku w województwie i powiecie kaliskim leżącej będących dożywotnim dziedzicem z jednej, a Wielmożnym Jaśnie Panem Józefem Przeuskim miecznikiem województwa kaliskiego z drugiej strony.

Strona 1

Strona 2


 

 

 

 

 

Dokument z 01.08.1804, Kalisz
Strona 1


Strona 2


Strona 3


Strona 4

 
 
 

Odpowiedź i zarazem skarga incydentalna z strony Joanny z Przeuskich Załuskowskiej i Michaliny z Przeuskich Bogusławskiej do sprawy z powództwa Zofii z Przeuskich Chełkowskiej wytoczonej wyniesiona 24.11.1849 r.


Strona 1

Strona 2

Strona 3


 
List pochwalny dla ucznia Władysława Bogusławskiego z 1853 r.


 
Komitet obywatelski dla niesienia pomocy biednej ludności Królestwa Polskiego w Poznaniu, oddział w Kaliszu 1915, członek Teodor Deutschman 

 
Patent Oficerski Jarosława Deutschmana, Warszawa 13 września 1939 roku 

 
Nagroda dla Zuzanny Deutschman 2014