Drzewo przodków / Stammbaum

 

POLSKI

 

Aktualizacja 8 lutego 2019

 

Strona zawiera dwa drzewa:
1. "Genealogia"
2. "Poraj".
Aktualizacja 2 lutego 2015

Strona zawiera dwa drzewa:
1. "Rodzina Familie 2015"
2. "Poraj".
Ad. 1. Zaszły zasadnicze zmiany w rodzinie Pstrokońskich. Okazało się, że Maksymilian Franciszek Poraj Pstrokoński ur. 1827, mąż Magdaleny Karoliny Bogusławskiej, nie był synem Józefa, wnukiem Macieja i Doroty Biernackiej. Był on synem Ignacego i Zuzanny Połczyńskiej, a wnukiem Feliksa i Rozalii Mlickiej.
Ad. 2. Drzewo obejmuje znanych mi potomków Spitygniewa, dziadka Spitygniewa z Jemielna i Dąbrowy Zielonej. Obejmuje ono nie tylko Porajów, lecz wielu przedstawicieli innych rodów, nie tylko szlacheckich.
Część danych w obu drzewkach może być identyczna.


Starałam się zawsze zaznaczać w "Notatkach" moje wątpliwości i uwagi.
"Notatki" są czysto "robocze" i zawierają wszystko, co udało mi się do tej pory na temat poszczególnych osób wynaleźć. "Notatki" nie tylko dają informacje o poszczególnych członkach rodziny ale również informują, skąd się te wiadomości wzięły, zawierają tzw. źródła.Tylko niewiele osób w drzewku posiada już kompletny i prawidłowy opis tych źródeł, jak np. rodzina Poraj Pstrokońskich. Często w "Notatkach" znajdują się tylko kopie z "Tek", oczywiście z odpowiednimi numerami. Dla uniknięcia nieporozumień, podaję przykład:

jest:

8970 (Nr. 936) 1581
Grzegorz Trzciński w imieniu: Stanisława, Wojciecha, Jana, Jarosława, Mikołaja, Krzysztofa, i Gabriela Sokołowskich, Stanisława z Bogusławic Sierakowskiego lędzkiego, przedeckiego ...

powinno być:

TEKI DWORZACZKA, REGESTY
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2
8970 (Nr. 936) 1581

Grzegorz Trzciński w imieniu: Stanisława, Wojciecha, Jana, Jarosława, Mikołaja, Krzysztofa, i Gabriela Sokołowskich, Stanisława z Bogusławic Sierakowskiego lędzkiego, przedeckiego ...

Mając jednak właściwy numer, datę i treść, bardzo łatwo można odnaleźć właściwy dokument na stronie

http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

To samo dotyczy herbarzy, w "Notatkach" figuruje często: "Boniecki", "Uruski" lub "wg Niesieckiego". "Dworzaczek" lub "wg Dworzaczka" oznacza, że materiał pochodzi z "Monografii Dworzaczka", dostępnych na stronie
http://teki.bkpan.poznan.pl/index_monografie.html

Pełny spis źródeł i literatury znajduje się na stronie
 "Dokumenty / Dokumente"

 


 

DEUTSCH


Die Seite wurde am 8 Februar 2019 aktualisiert.

 

Die Seite beinhaltet zwei Bäume:
1. "Genealogia"
2. "Poraj".
Der Stammbaum wurde am 2 Februar 2015 aktualisiert.

Die Seite beinhaltet zwei Bäume:
1. "Rodzina Familie 2015"
2. "Poraj".

Ad. 1. Es gibt Änderungen in der Familie Pstrokonski. Maksymilian Pstrokonski, geb. 1827, verheiratet mit Magdalena Karolina Boguslawska war nicht ein Sohn des Jozefs und ein Enkel von Maciej und Dorota Biernacka. Er war der Sohn von Ignacy und Rozalia Mlicka.
Ad. 2. Der Baum beinhaltet alle mir bekannten Nachkommen des Spitygniew aus dem Poraj Geschlecht.
Manche Personen und Familien kommen in beiden Bäumen vor.


Alle Quellen sind in „Notizen“ beinhaltet, meistens in der polnischer Sprache.

Die volle Quellenliste befindet sich auf
der Seite:

"Dokumenty / Dokumente"