Geny 

 

Genealogia genetyczna polega na ustaleniu przodków w linii rodowej ojca lub matki.


Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, ze wskazaniem gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.
W badaniu pochodzenia istotny jest materiał genetyczny znajdujący się w męskim chromosomie Y lub mitochondrialnym DNA. Ten typ DNA podczas przekazywania z pokolenia na pokolenie ulega tylko nielicznym mutacjom. Ich liczba jest proporcjonalna do czasu, w którym zaszły. Służą one za genealogiczne drogowskazy. Ustalony w badaniu DNA profil genetyczny jest porównywany z wariantami genów charakterystycznych dla danej populacji. Profile genetyczne uzyskuje się na podstawie analizy chromosomu Y lub mitochondrialnego DNA.
N
ajwięcej najnowszych wiadomości znajduje się na stronach angielsko-języcznych. 
Bardzo upraszczając - dla celów genealogicznych są w dniu dzisiejszym możliwe do zbadania tylko dwa geny, mDNA i Y. Pierwszy dotyczy linii żeńskiej, drugi męskiej.
Linia żeńska oznacza, że ten gen przekazują z pokolenia na pokolenie wyłącznie kobiety. Przekazywany jest on wszystkim dzieciom ale następnym pokoleniom mogą go przekazać tylko córki. Czyli, moje mDNA ma moja matka, jej matka itd. Test mDNA mogą robić wszyscy.
Linia męska oznacza, że ten gen posiadają wyłącznie mężczyźni i przekazywany jest z ojca na syna. Czyli moje (jeśli jestem mężczyzną) Y ma mój ojciec, jego ojciec itd. Test Y mogą robić wyłącznie mężczyźni.

Oczywiście, im więcej osób podda się tym badaniom tym lepiej. Przybędzie materiału porównawczego i ewentualnych krewnych.

Niżej podaję moje wyniki, które chętnie porównam z wynikami osób, które podobne testy przeprowadziły.

 Linia rodowa matki 

mtDNA    Haplogroup   - U5                                         

 
Grupa U oderwała się od głównego pnia już przed 55 tys. lat i jest jedną z najstarszych w Europie. Około 11 % Europejczyków należy do tej grupy.

Grupa U5 jest jej podgrupą, która z zachodniej Azji (Uralu) powędrowała głównie do Skandynawii i dzisiaj stanowi przeszło 70 % mieszkańców Finlandii.


HVR1
 

16256T

16270T

16399G

W czasach antycznych (900 p.n.e. do 900 n.e.) - Wikingowie
W okresie XI-XIII w. nosicielka tego materału genetycznego przebywała na terenie Szwecji

HVR2

73G

263G309,1C

315,1C

Wyniki HVR2 są rezultatem dodatkowych badań, dają większą dokładność.

Wyniki identyczne z moimi HVR1 ma 646 osób z całego świata, które poddały się badaniom.

Wyniki identyczne z moimi HVR1 + HVR2 mają już tylko 134 osoby, z zastrzeżeniem, że nie wszyscy robią dodatkowe badania. 

Najstarszą znaną mi nosicielką mojego mtDNA była Łucja Grzęda.
Rodzina Górskich 

Linia rodowa ojca (Deutschmann)

Y      Haplogroup  -  R1b1b2  

Grupa R1b jest najczęściej spotykaną Y-Chromoson grupą w zachodniej Europie, szczególnie wśród ludności wybrzeża atlantyckiego.
Grupa R1b1b2 jest stosunkowo „młodą“ podgrupą, która zaludniła po okresie lodowcowym tereny Anglii, Irlandii i Niemiec.

W czasach antycznych (900 p.n.e. do 900 n.e.) - 
Celtowie lub Germanie 
  
W okresie XI-XIII w. - 
Wielka Brytania

    
Locus       1       2       3       4        5       6        7       8       9       10        11       12

Dys#     393    390     19*   391   385a  385b  426   388   439   389-1    392    389-2

Allele      12      24     14     10      11      14      12     12     13      12        13       27


Niestety, wyników identycznych z moimi nikt do tej pory nie posiada.

Najstarszym nosicielem Y w mojej rodzinie jest Karol Deutschman.
Rodzina Deutschmanów

 
Wyniki mojego męża:


Linia rodowa ojca (Wachter)

Y      Haplogroup  -  R1b1b2a1b4  

Grupa R1b jest najczęściej spotykaną Y-Chromoson grupą w zachodniej Europie, szczególnie wśród ludności wybrzeża atlantyckiego.
Grupa R1b1b2 jest stosunkowo „młodą“ podgrupą, która zaludniła po okresie lodowcowym tereny Anglii, Irlandii i Niemiec.
Grupa
R1b1b2a1b4 to podgrupa występująca najczęściej w krajach alpejskich.

W czasach antycznych (900 p.n.e. do 900 n.e.) -
Celtowie  
  
W okresie XI-XIII w. -  
Zachodnia Europa

   
Locus       1       2       3       4        5       6        7       8       9       10        11       12

Dys#     393    390     19*   391   385a  385b  426   388   439   389-1    392    389-2

Allele      13      24     14     11      11      14      12     12     11      13        13       30


Takie wyniki ma do tej pory 250 osób z całego świata.
 

Rodzina Wachter  początek strony