Linia królewska

 

Lista potomków Bolesława Chrobrego 

1. Bolesław Chrobry Wielki kr. polski * 967, + 17.06.1025

              

oo Emnilda Słowiańska
 

 

2. Mieszko II Lambert kr. polski * 990, + 10.05.1034                             


                  oo 1013  Rycheza lotaryńska3. Kazimierz I Karol Odnowiciel ks. polski * 25.07.1016, + 19.03.1058 

 oo ~ 1041  Dobroniega Maria kijowska4. Władysław I Herman ks. polski * 1042/1044, + 04.06.1102

 oo 1080  Judyta czeska Przemyślid  

  

5. Bolesław III Krzywousty ks. polski * 20.08.1068, + 28.10.1138

 oo 1115  Salomea z Bergu   

 

6. Mieszko III Stary ks. wielkopolski * 1126/1127, + 13.03.1202

 oo ~ 1140  Elżbieta węgierska  

 

7. Odon "Mieszkowic" ks. kaliski * 1141/1149, + 20.04.1194

 oo  Wyszesława halicka  

 

8. Władysław Odonic ks. wielkopolski  * ~ 1190, + 05.06.1239

 oo  Jadwiga gdańska   

 

9. Eufemia wielkopolska  + po 1281

 oo 1251  Władysław ks. opolski   

 

10. Przemysł ks. raciborski  + 07.05.1306

 oo  Anna czerska   

 

11. Anna raciborska  + 22.08.1340

 oo ~ 1318  Mikołaj II ks. opawski  

 

12. Jan I ks. raciborski * 22.08.1340, + 1380/1382

 oo po 20.01.1361  Anna żagańska 

 

13. Jan II "Zelazny" ks. raciborski * 02.02.1375, + 12.08.1424

 oo 16.01.1407  Helena, ks. nowogrodzka  

 

14. Wacław ks. raciborski  * 1390, + 29.10.1456

 oo 12.01.1445  Małgorzata z Szamotuł  

 

15. Katarzyna ks. raciborska  * 1420, + po 1492

 oo 1457/1461  Włodko z Danaborza  

 

16. Danaborski, Jan "Starszy"  + 1518

 oo 24.03.1483  Petronela Oporowska  

 

17. Danaborska, Anna,  +1543

 oo 1536/1538  Wojciech Rydzyński  

 

18. Rydzyńska, Katarzyna, + po 1588

 oo 1559  Feliks Brodnicki  

 

19. Brodnicka, Anna, + po 1611

 oo 1578  Stanisław Kierski  

 

20. Kierski, Stanisław, + 1615/1616

 oo 1614  Zofia Chełmska  

 

21. Kierska, Marianna, + po 1635

 oo 1631  Stanisław Bukowiecki  

 

22. Bukowiecka, Konstancja

 oo 1658  Andrzej Sobocki  

 

23. Sobocki, Wojciech (Tomasz Wojciech), * 1660, +1700

 oo 1695  Anna Marszewska  

 

24. Sobocka, Teodora Barbara, * Nieczajna 1700, + 1760/1773

 oo 08.08.1719  Józef Malczewski  

 

25. Malczewska, Ludwika, * 1727, + Świerczyna 21.05.1774

 oo 1743  Maciej Malczewski  

 

26. Malczewska, Teodora, + po 01.08.1804

 oo 11.08.1770  Józef Przeuski  

 

27. Przeuski, Franciszek, * ~ 1772, + po 30.06.1824

 oo Rosnowo 11.10.1796  Ludwika Starzeńska  

 

28. Przeuska, Michalina (Klara Franciszka Michalina), * Dalekie 12.08.1799

 oo Mikołajewice 20.03.1821  Wojciech Bogusławski  

 

29. Bogusławska, Karolina, * Kokanin 19.07.1837, + po 1880

 oo Chmielnik 16.06.1858  Maksymilian Pstrokoński  

 

30. Pstrokońska, Michalina (Zofia Michalina) z Bużenina Poraj, * 17.04.1877, + 05.10.1959 Warszawa

 oo 17.02.1912  Teodor Deutschman    (dzieci : Zdzisław , Bohdan, Jarosław, Bożena)

                                                                                                                 

31. Deutschman, Jarosław, *Kalisz 21.01.1918, + Wrocław 19.06.1989

 oo Wrocław 01.07.1948   Lucyna Jóźwiak  

 

32. Deutschman, Barbara               32. Deutschman, Lesław                32. Deutschman, Michał

 oo Josef Wachter


33.  Wachter, Robert


 
     Wachter, David     Wachter, Dominik

 

 

Uwagi:

Podaję tylko jedną, zupełnie przypadkową linię "do królów". Tych linii od Wacława ks. raciborskiego do Bolesława Chrobrego oczywiście jest bardzo wiele. Zupełnie inna linia, potomków Karola Wielkiego, znajduje się na stronie niemieckiej "Königliche Linie".

 


 

początek strony

 


 


Źródła:  

 

Wacław ks. raciborski,  Przemyślida 


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

1555 (Nr. 1379) 1445
(1/II.) GD. Anna wd. po ol. M. D. Wincentym z Szamotuł klanie międzyrzec. na swej wsi Thurostowo w p. gn. zap. 12 grz. cz. rocz. altaryście i na fundow. ołtarza w kość. pf. Sw. Stef. w Szamotułach (f. 89), taż za kons. D. Małgorzaty ks. raciborskiej córki swej wsie Grocholino i Gromadno w p. kc. za 2.000 grz. sprzedała MD. Dobrogostowi z Szamotuł klanowi poznańsk. (f. 89) Małgorzata, ż. ks. opawskiego i raciborskiego 1/2 m. Szamotuł z zamk. całym i wsie: Kampa i Nowawieś w p. pozn., M. Str. Dobrogostowi klanowi pozn., oraz Janowi i Piotrowi Swidwom z Szamotuł stryjowi rodz. i braciom stryjecznym daje (f. 89v). Ten ost. akt przekreślony

1557 (Nr. 1379) 1445
J. Ks. Wacław z Bożej Łaski ks. opawski i raciborski z ż. Małgorzatą (z Szamotuł), 4 wsie: Staremiasto, Baworowo, Piotrkowo i Radzimi w pow. pozn. GD. Annie wd. po Winc. z Szamotuł klanie międzyrzec. matce tej Małgorzaty, za sumę za którą ona sprzedała Grocholino i Gromadno, sprzedają (f. 90)
________________________________________


Małgorzata z Szamotuł,  herbu Nałęcz


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

1555 (Nr. 1379) 1445
(1/II.) GD. Anna wd. po ol. M. D. Wincentym z Szamotuł klanie międzyrzec. na swej wsi Thurostowo w p. gn. zap. 12 grz. cz. rocz. altaryście i na fundow. ołtarza w kość. pf. Sw. Stef. w Szamotułach (f. 89), taż za kons. D. Małgorzaty ks. raciborskiej córki swej wsie Grocholino i Gromadno w p. kc. za 2.000 grz. sprzedała MD. Dobrogostowi z Szamotuł klanowi poznańsk. (f. 89) Małgorzata, ż. ks. opawskiego i raciborskiego 1/2 m. Szamotuł z zamk. całym i wsie: Kampa i Nowawieś w p. pozn., M. Str. Dobrogostowi klanowi pozn., oraz Janowi i Piotrowi Swidwom z Szamotuł stryjowi rodz. i braciom stryjecznym daje (f. 89v). Ten ost. akt przekreślony

1557 (Nr. 1379) 1445
J. Ks. Wacław z Bożej Łaski ks. opawski i raciborski z ż. Małgorzatą (z Szamotuł), 4 wsie: Staremiasto, Baworowo, Piotrkowo i Radzimi w pow. pozn. GD. Annie wd. po Winc. z Szamotuł klanie międzyrzec. matce tej Małgorzaty, za sumę za którą ona sprzedała Grocholino i Gromadno, sprzedają (f. 90)
________________________________________


Katarzyna ks. raciborska,  Przemyślida


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2

1248 (Nr. 19 zs) 1465
Helena, ż. Jana z Ostroroga klana międzyrzeckiego, i Katarzyna, ż. (Włodka z Damaborza) klana nak. (f. 89v)

1244 (Nr. 19 zs) 1465
MD. Stanisł. z Ostroroga, wda kalis. zezn. " praeclare domine " Katarzynie, ż. GD. Władysł. z Domaborza sty nakiel. 1. 000 zł. w., w której to sumie m. Stobnica, Branczewo Podlesie, i 4-ą cz. Bandlyno, wyderkuje (f. 87)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

5198 [Poznań] (Nr. 1385) 1471
GND. Katarzyna wd. po GND. Włodku z Domaborza klanie nakiel. zap. 10 grz. cz. r. na wsiach Syczewo i Piotrowo p. pozn. za 100 kop Kapitule kat. pozn. (f. 106) Taż zap. 6 grz. cz. r. na m. Stobnicza i wsi Branczewo p. pozn. X. Janowi Lubowskiemu kan. pozn. exekut. testam. ol. Pawła z Zakroczymia prokurat. gn., za 82 grz. na wyd. (f. 106)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2

870 (Nr 21 zs) 1476
MD. Katarzyna " ducissa de Damoborz " (f. 34) Mikoł. dz. w Spławiu, Szczepankowie i Kobylepolu (f. 34v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie > XV wiek

8574 (Nr. 9 gr. 1386) 1478
MGD. Kat., wd. po ol. M. Władysł. de Damaborz, klanie i ście N. oraz Jan senior sta N. i Jan iunior, bracia rodz., dz-e de D. na 1/2 m. Stobnica i na całej wsi Popowo p. pozn. zap. 5 grz. cz. rocz. X. Pawłowi penitenc. w kat. pozn. i prebend. NMP. na Górce Pozn. za 60 grz. wyd. (f. 100)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

710 (Nr. 144) 1478
Jan iunior z Domaborza całe wsie Lubarsz W., Nieżychowo Stare, Smijardowo w p. N. Praeclare i Mgncae Dnae Katarzynie de Damaborza wdowie po ol. Władysławie de D. staroście nakiel., księżnie raciborskiej rodzicielce swej, za 700 zł. węgier. wyd. (p. 207)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2

758 (Nr. 22 zs) 1490
GD. Katarzyna, wd. po ol. Włodku z Domaborza, dziedziczka w Szyczyno, nie st. z p. N. Mikołaja de Dambrowa (f. 186)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie > XV wiek

8987 (Nr. 10 gr. 1387) 1493
JD. Katarzyna, wdowa po ol. M. Władysławie de Damaborz klanie i ście nak. poł. miasta Stobnica z młynem ferrifodinis, wsi Gąsawy Popowo Małe, Piotrkowo, Syczyno, Jaryszewo, i połowy wsi Brzanczewo i Podlesie, 4-a cz. wsi Bandlino w p. pozn. GG i NN DD Janowi seniorowi i Janowi iuniorowi braciom rodżonym, dziedzicom w Damaborzu i stom nakielskim, synom swym daje (f. 186v)
________________________________________

 

Włodko z Danaborza herbu Topór, z Danaborza w powiecie kcyńskim, starosta nakielski w 1440 r. i kasztelan nakielski w 1456 r. Został ścięty za intrygi przeciw królowi w Kaliszu, w 1467 r.


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2

1871 (Nr. 7) 1449;? 1450 około
MD. Władysł. z Domaborza, sta nakielski, termin z Chwałem i Januszem, braćmi rodz. i innymi braćmi niedzielnymi z Lipin (f. 150). Wojciech, Mikołaj, Chwal, Janusz z Lipin (f. 151v)

1887 (Nr. 7) 1450
MD. Władysław z Domaborza sta nakiel., pł. penę GD. Barbarze wd. po ol. Macieju z Rynarzewa, bo nie uiścił 30 grz. (f. 157) Andrzej, s. o. Mac. Rynarzewskiego (f. 157)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

498 (Nr. 143) 1453
53. 16/VII. Władysław z Damaborza klan i starosta nakielski, Paweł de Radzic sędzia, Bartosz de Samostrzele podsędek, Jan Słupski z Wyrzyska, Dobrogost z Dziewierzewa, Sławobór de Orle, Arnold de Sławianowo, Dobrogost de Tłukom, Myślimir de Kunowo, Sławobór de Witunia, Jakub de Dzewerzewo, Daronia Marek de Gorka, (f. 52)

520 (Nr. 143) 1455
Mikołaj dziedzic w Sansieczno rez. 5-ą część wsi Słupowa W. Władysławowi (z Domaborza) klanowi i ście nakielskiemu 200 grz. (f. 65v)

521 (Nr. 143) 1455
Natsław de Gogolina dziedzic klan bydgoski. - Janusz dziedzic z Buntowa połowę jeziora Rzaszyny należ. do Buntowa w 100 grz. rez. poprz. Władysł. z Domaborza (f. 66)

536 (Nr. 143) 1457
Władysław z Domaborza klan i starosta nakiel. Jan de Wedel starosta wałecki, Bartosz de Tupadły arbitrzy i superarbiter Swiąszek z Brzostowa robią ugodę między Arnoldem z Sławianowa z I i Dobiesławem i bratem jego Karszem z II (f. 81) chodzi o granice ich w Sław.

538 (Nr. 143) 1458
Arnold z Sławianowa jako sędzia polubowny i arbitrzy: Władysław z Domaborza klan i starosta nakielski, Dobrogost Dziewierzewski, Wojciech Wiącborski i Maciej Szurznyczsky ugoda między Arnoldem, Dobrogostem i Piotrem dziedzicami w Samostrzelu z I oraz Katarzyną wdową po ol. Bartoszu Samostrzelskim ojcu ich z II s. v. 100 kop (f. 82)

585 (Nr. 144) 1458
Mikoł. Franka de Miruczino sędzia rozjemczy i arbitrzy tj. Wład. z Domaborza klan i star. N. i Piotr z Małocina ugoda między Marcinem, Wojciechem i Grzegorzem kmieciami ze Słupowa z I Mikoł. de Sansieczno z II (p. 16)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2

2524 (Nr. 20) 1461
GD. Włodek z Domaborza, klan i sta nakiel., aktor i Precl. D. Małgorzata ks. raciborska i D. Anna, wd. po ol. Winc. z Szamotuł, poręczycielki jego (f. 2)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2

1244 (Nr. 19 zs) 1465
MD. Stanisł. z Ostroroga, wda kalis. zezn. " praeclare domine " Katarzynie, ż. GD. Władysł. z Domaborza sty nakiel. 1. 000 zł. w., w której to sumie m. Stobnica, Branczewo Podlesie, i 4-ą cz. Bandlyno, wyderkuje (f. 87)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2

2295 (Nr. 215) 1566
Obl. dok. z r. 1440, w którym MD. Władysław, dziedzic w Domaborzu, st. nak., dokonywuje rozgraniczenia swych dóbr od dóbr GD. Michała i Andrzeja, bci rodz. niedziel., dziedziców de Gołancza. Obecni: Sędziwój z Jeziorek, Jan z Tupadł, Michał z Glisna, Trojan z Rakowa, Zdzisław z Szczepic, Michał z Duszna (f. 60). Andrzej dziedzic w Wiszniewie, podstoli pozn.
________________________________________

 

Jan "Starszy" Danaborski,  herbu Topór, kasztelan rogoziński, starosta nakielski


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

3215 [Poznań] (Nr. 1383) 1473
N. Jan Laszkownyczski z W. Laskownicy część ojcz. i macierz. we wsi W. Laskownica w p. kcyń. z 1/2 lasów i łąk, które kmiecie de Lask. trzymają, do Łukowa należących, daje w działach bratu rodz. Mikołajowi L. (f. 212). Jan senior i Jan iunior dziedzice z Domaborza ss. ol. Włodka z D. klana nakiel.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie > XV wiek

8465 (Nr. 9 gr. 1386) 1477
GD. Jan senior, i Jan iunior, ten ost. w tow. brata starszego jako op., bcia rodzeni, niedz., dz-e w Damaborzu, w tow. X. Jana Łukowskiego, kan. pozn. i Macieja Słupskiego, klana nakl. stryjów, oraz Mikołaja Pruszimskiego wuja, całe wsie: Dambogóra i Dobieszewko p. kc. za 500 zł. w. wyd. NN. Mikołajowi i Włodkowi, bciom rodz., niedz., dz-om w W. Laskownicy, (f. 84v)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

754 (Nr. 144) 1482
Jan Plawienski 4-ą cz. młyna we wsi Pruscza, z 4-ą częścią stawu Janowi seniorowi z Domaborza staroście nakiel. w 30 grz. rez. (p. 277)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie > XV wiek

9483 (Nr. 9 gr. 1386) 1483
GD. Jan senior de Damoborze, starosta nakielski, na 1/2 dóbr ojcz. i mac. sum na dd. król. z działu z br. rodz. Janem iuniorem, zap. 1.000 zł. pos. i 1.500 zł. wiana, ż. NGD. Piotruszy, c. MD. Jana z Oporowa wdy i sty inowrocł. (f. 175)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

2 (Nr. 146) 1487
M. Jan senior z Domaborza, klan rogoziński i sta nakielski, NN. Piotr Szląg de Radzicz sędzia, Piotr z Samostrzela podsędek, - N. Jan Lyszkowski winien 8 zł. Andrzejowi Starąskiemu z Starążyno i wyderkuje mu w tej sumie 1 łan w Lyszkowie (p. 9)

42 (Nr. 146) 1490
MD. Jan senior z Domaborza klan rogoziński sta nakielski, Baltazar Jaroczski sędzia. - N. Helena Wituńska ręczy Janowi i Wojciechowi dziedzicom w Wituni za brata ich Bartodza W., iż gdy dojdzie lat sprawnych rezygnuje swym braciom powyższym, to co w działach należy im się po ol. ojcu ich Sławoborze (p. 53)

46 (Nr. 146) 1490
Jan Malik de Radzicz burgr., Michał Baworowski sędzia, Wojciech Kijewski podsędek, - Jan senior z Domaborza klan rogoziński i starosta nakielski stawia poręczycieli: G. Wincentego Łukowskiego de Białośliwie chorążego kaliskiego i Włodka Laskownickiego G. Janowi Rakowskiemu 600 zł. węgier. (p. 57)

70 (Nr. 146) 1496
Jan Senior z Domaborza klan rogoziński i starosta nakielski. - Trojan i Maciej bracia rodzeni niedzielni dziedzice w Dambnie, winni 4 zł. węgier. Stanisławowi z Myroczyno zw. Franka (p. 92). Mikołaj z Kościelca starosta tucholski i Szymon z Kościoła podstoli brzeski z I i Mikołaj de Orle i Mikołaj Bojanowski z II jako arbitrzy godzą Stanisława z Mir. zw. Franka oraz Macieja i Trojana braci rodzonych niedzielnych dziedziców w D. (p. 93)

268 (Nr. 146) 1502
MD. Jan senior z Domaborza klan rogoziński sta nakielski, jezioro Zrazim należ. do wsi Buntowo na wyderk. za 40 kop GD. Wojciechowi Krotoskiemu (p. 316)

273 (Nr. 146) 1502
Wincenty chorąży kaliski. - Maciej Thomiszewski 5 łł. pustych w Koszutowie p. nakiel. Janowi seniorowi z Domaborza klanowi rogoz. i ście nakiel. za 20 grz. wyderk. (p. 318)

309 (Nr. 146) 1502
Maciej Sziszinski jako aktori poręczyciel i Jan iunior z Domaborza jako poręczyciel ręczą Janowi seniorowi z Domaborza klanowi rogoz. i ście N. za uwolnienie 3 łł. os. i 7 łł. pus. w Koszutowie p. N. jemu rez. (p. 342)

310 (Nr. 146) 1502
Maciej Thomiszewski jako aktor i poręczyciel i iunior z Damaborza jako poręczyciel ręczą Janowi Seniorowi z Domaborza klanowi rogoz. i ście nakiel. za uwolnienie 5 łł. pustych w Koszutowie p. N. za 30 grz. sprzedanych mu (p. 343)

321 (Nr. 146) 1503
Jan senior z Domaborza klan rogoziński i starosta nakielski stawia Wincentego Łukowskiego z Białośliwia chorążego kaliskiego i Włodka Laskownickiego Janowi Rakowskiemu dla poręczenia 600 zł. węgier. (p. 354)

335 (Nr. 146) 1504
Jan senior i Jan iunior z Domaborza tenutariusze i starostowie nakielscy. Jan z Łukowa archidiakon i administrator sede vacante gn. brat niedzielny ol. Michała Łukowskiego ze Zbyszewic rodzonego swego. Małgorzata wdowa po ol. Michale, glos archidiakona, Katarzyna, córka ol. Michała, nepotka archidiakona, ze swym mężem Stanisławem Nowomiejskim. Dobra tch braci niedzielnych: Zbyszewice, Dziewoklucz, Żuń, Pawłowo, w Dębienku, Dobrzyniewie, i w Wojsku części. Działy ma przeprowadzić Maciej Grodzieński klan bydgoski i Wojciech Wysławski podsędek kaliski (p. 368)

382 (Nr. 146) 1506
Stanisław Franka z Miroczino i Sędziwój Chrząstowski ręczą Andrzejowi i Jakubowi de Powalki za Jana z Domaborza klana rogozińskiego i starostę nakielskiego, iż swoją 4-ą część w poł. soł. we wsi Wąwelno p. N. za 60 grz. winien wyderkować (p. 414)

410 (Nr. 146) 1507
Michał Łukowski i Kasper Luchowski ręczą Marcinowi Nieżychowskiemu za Jana z Domaborza klana rogozińskiego i stę nakiel. iż rezygnuje 3 łł. os. i 2 pus. we wsi Koszutowo w 30 zł. Marcinowi Nieżychowskiemu (p. 428)

438 (Nr. 146) 1508
Wojciech Wiaczkowski i Maciej Falikowski de Pruscz dają zobow. Janowi z Domaborza klanowi rogozińskiemu i scie nakiel., iż stawią Macieja syna Falikowskiego i Jana Bilińskiego genera tego poprz. Falikowskiego s. v. 200 kop (p. 450)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

1760 (Nr. 786) 1511
M D. Jan z Damaborza klan rogoz. i sta nak., całą wś. Czesławice p. kc. za 450 zł. w. wyd. Seb. Jaktorowskiemu (p. 256)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1

1622 (Nr. 866) 1514
G. Michał Białośliwski z Łukowa kwituje MD Jana z Domaborza klana rogozińskiego i stę nakielskiego, z 700 zł. Michałowi przez Jana w posagu i 500 zł. wypr. za Zofią, c. tegoż Jana, a żoną Michała, mocą ugody w gr. poz. zapis. kwituje (f. 37)
________________________________________


Petronela (Piotrusza) Oporowska,  herbu Sulima


Petronela (Piotrusza) zaślubiła przed 24 III 1483 r. Jana (starszego) z Danaborza (Domaborza), starostę nakielskiego, z czasem kasztelana rogozińskiego, wdowa w r. 1526, żyła jeszcze w r. 1536, a chyba i w r. 1553.
            - Teki Dworzaczka, Monografie - Oporowscy  herbu Sulima


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 2

1515 (Nr. 213) 1520
G. Petronela z Oporowa, wdowa po ol. Janie z Damaborza, klanie rogoz., st. nakielskim, całą wieś Stare p. nakiel. swoją opr., Mikołajowi Rynarzewskiemu za 200 zł. w. wyderk. (f. 49)

1503 (Nr. 213) 1520
GD. Michał Białośliwski z Łukowa administrator urzędu starośc. nakiel. od króla dany (f. 44).-M. Petronella z Oporowa, wd. po ol. MD. Janie z Domaborza, klanie rogoz. i st. nakiel., oraz Andrzej i Krzysztof, ss. ol. sty nakielskiego, w tow. G. Wojciecha Szuchoraszkiego de Słupy stryja, M. Jana z Oporowa, klana brzeskiego, sty kruświckiego, wuja, zap. dług 700 zł. w posagu za panną Barbarą, córką tejże Petronelli, a siostrą ich rodzoną G. Mikołajowi Margońskiemu (f. 44). śr. po D. Reminiscere

1536 (Nr. 213) 1522
N. Marcin Nieszuchowski 4 ł. roli pustej we wsi Koszutowo p. nakiel. za 20 grz. G. Petronelli z Oporowa, starościnie nakielskiej wyderk. (z Domaborza) (f. 55v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

140 (Nr. 1394) 1536
G. Petronella z Oporowa wd. po ol. G. Janie z Damaborza kl. rogoz. i st. nakiel. wedle donacji zezn. 1531 w Krak. na rzecz swych córek Zofji wd. po ol. G. Mich. Białośliwskim, Katarzyny, ż. G. Macieja Tuczeńskiego, Elżb. ż. G. Macieja Lukowskiego, i Anny panny, z ol. Jana D. zrodz. oprawę 2. 500 zł. w. swego pos. córkom, każdej po 625 zł. w. daje (f. 61v)
________________________________________


Anna Danaborska,  herbu Topór


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

6699 (Nr. 1393) 1531
G. And. Jaktorowski, tenut. śremski i kcyński, 1/2 m., przed. i mł. wod. i 4-tą cz. cła Nakło i całe wsie Cietrzewica i Olszewka do N. należ., 1/2 wsi W. Nieżychowo z całym folw., całą cz. wsi M. Nieżychówko p. nakl. dobra ojczyste Gertrudy panny z Damaborza, c. ol. Andrzeja z D. sty nakiel. (zapis tam jest dla panny Anny, siostry rodz. ol. Andrzeja - 1. 200 zł.) sprzed za 1. 200 zł. Janowi z Kościelca kl. łęczyc., jej op, (f. 445v) a Kośc. na 1/2 m. i na wsiach Cietrz. i Olsz. zap. 3. 000zł. Zofii z Kleczewa wd. po And. D. (f. 446v)

140 (Nr. 1394) 1536
G. Petronella z Oporowa wd. po ol. G. Janie z Damaborza kl. rogoz. i st. nakiel. wedle donacji zezn. 1531 w Krak. na rzecz swych córek Zofji wd. po ol. G. Mich. Białośliwskim, Katarzyny, ż. G. Macieja Tuczeńskiego, Elżb. ż. G. Macieja Lukowskiego, i Anny panny, z ol. Jana D. zrodz. oprawę 2. 500 zł. w. swego pos. córkom, każdej po 625 zł. w. daje (f. 61v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

1274 (Nr. 234) 1536
Wojciech Rydzyński, mąż Anny Jankowskiej, ma córkę Katarzynę, urodz. z Danaborza ścianki nakiel. (f. 552v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

556 (Nr. 1394) 1538
N. Wojc. Rydzyński na 1/2 części m. Rydzyny i przedm. i wsi: Kłoda, Tarnowa, W. Gorzycze, Mn. Gorzyce i Jarogniewice p. kośc. z działu z bćmi zap. 2. 000 zł pos. i t. w. ż. Annie z Damaborza, c. o. Jana z D. sty nakielskiego, (f. 236)
________________________________________


Wojciech Rydzyński,  herbu Wierzbna z odmianą, dziedzic na Rydzynie


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

6239 (Nr. 1393) 1529
X. Jan, schol. pozn., Wojc. i Łuk. z Rydzyny, bcia rodz. niedz., ss. ol. Piotra Rydzyńskiego, i Stanisław, brat ich stryj. rodz., s. o. Mikoł. R-go, dziedzic z tejże Rydzyny oraz Jan i Mikoł. Mlińscy, bcia rodz., ss. ol. Jana Ml., całą wś. Łagienniki p. kośc. i s. 200 zł. w. po ol. Katrzynie, c. ol. Mikołaja z Kościelca, klana kruświckiego, a żonie G. Stanisława Tharnowskiego de Rzemień spadłą, która to suma pozostawała na tej wsi ol. Mikołajowi z Stęszewa, stolnikowi pozn. przez ol. Piotra z Bnina, w 600 zł. wyderk., oraz s. 200 zł. ol. Benedyktowi Zadorskiemu na Łagiewnikach przez ol. Katarzynę ż. ol. Mikołaja z Kościelca klana kruśw., rezygn., za 200 zł. w. N. N. Wojciechowi, Janowi, Piotrowi, Hieronimowi i Stanisławowi Zadorskim ss. ol. Benedykta Z-go wyd. (f. 277)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

1274 (Nr. 234) 1536
Wojciech Rydzyński, mąż Anny Jankowskiej, ma córkę Katarzynę, urodz. z Danaborza ścianki nakiel. (f. 552v)
Data!!!!!

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

556 (Nr. 1394) 1538
N. Wojc. Rydzyński na 1/2 części m. Rydzyny i przedm. i wsi: Kłoda, Tarnowa, W. Gorzycze, Mn. Gorzyce i Jarogniewice p. kośc. z działu z bćmi zap. 2. 000 zł pos. i t. w. ż. Annie z Damaborza, c. o. Jana z D. sty nakielskiego, (f. 236)

2287 (Nr. 1395) 1543
G. Wojc. Rydzyński na 1/2 wsi: Nowiecz, Trabinko, Malinie, i na cz-ch wsi Gorzyczki, Gorzyce W. Jarogniewice, m. Rydzyna i przedm. ib. Kłóda i Tarnowo p. koś. zap. 2. 800 zł. pos. i t. w. ż. G. Annie, c. G. ol. Andrzeja Jaktorowskiego (f. 10)

2866 (Nr. 1395) 1546
G. Wojc. Rydzyński op. córki swej Katarzyny, zrodz. z G. ol. Anny de (skrobane na "Jarochowski", trudno dociec pierw. brzmienia) żony swej 1-ej, oraz Gabriela, Zofji i Anny, dzieci z Anny Jankowskiej, żony 2-ej, mian. żonę przydając jej X. Jana scholast. pozn., i Łukasza RR. (f. 286v)

3193 (Nr. 1395) 1549
G. Wojc. Rydzyński dla Katarz., c. swej zrodz. z 1-ej ż. ol. Anny de Danaborz, oraz dla Gabryela, Mateusza, Zofji, Jadwigi, zrodz. z Anny Jankowskiej, 2-ej żony, mian. opp. X. Jana schol. pozn. i Łukasza R-ich bci swych rodz., Łuk. i And. Jankowskich, bci rodz. żony oraz żonę (f. 469v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

6508 (Nr. 894) 1553
Wojc. Rydzyński dziedzic wsi Jezewo, Wyczislowo i Jawore w p. kość. mąż Anny Jankowskiej, pannie Katarzynie R. córce swej z 1-ej żony, która miała opr. 1. 000 zł. pos. na wsi Nowiec (i była spadkob. s. 500 zł. po ol. Petronelli z Oporowa ścinie nakiel.) deponuje na rzecz córki swej 1. 500 zł. (f. 791v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

7984 (Nr. 1396) 1555
G. Wojc. Rydzyński i Anna Jaktorowska małż. dożyw. (Ona w tow. Andrzeja J., dziedzica w Jankowicach, rodzonego i Jana J. stryj. bci swych, i Jak. Roswarowskiego wuja) Dobra jego dziedz., jej opr.: z im. Rydzyna, przedm., wsie: Kłoda, Tarnowa, Małe Goreczki, Wielgie Gorzycze, części całej wsi Nowiec i części Jezewo i Wycisłowo, całe Jawore (f. 255v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

10723 (Nr. 905) 1563
Wojciech, Stanisław i Łukasz sędzia zs. wsch. Rydzyńscy z Wierzbna, których rodzina w Król. Pol. od dawna sławna na wezwanie Brantalskich de Wierzbna Jana sty ks. opawsk. i Stefana brata jego, starszego, i innego Jana i Stefana młodszego, poddanych Ferdynanda króla rzymsk. mają przysięgać, iż ci BB. to ich krewni i stryjce z tychże przodków idący, jednego herbu używający tj. " lelia in campo ceraleo, quae aurera linia dividit, terna desuper... terna vero inferius, sed in forma trianguli... król poświadcza zasługi tego rodu w Polsce. Piotrków 1563. 23/IV (f. 339)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

9660 (Nr. 1397) 1563
N. Piotr Mycielski opiekę dziecka noszon. przez ż. N. Jadwigę Marszewską daje żonie, jej bratu rodz. Krzysztofowi Marsz. i jej wujom rodz. GG. Wojciechowi i Łukaszowi Rydzyńskim (f. 287v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

2375 (Nr. 245) 1566
Łukasz Rydzyński, sędzia wschowski, i Wojciech R. bcia rodzeni, Małgorz. R. wd. po Tom. Marszewskim, Urszula R. ż. Krzysztofa Kokorzyńskiego, Jadwiga Dłuska ż. Mac. Rozworowskiego, Anna, Urszula i Zofja Grąblewskie panny z opp., Jan i Urszula br. i siostra Przybyszewscy, Anna P. ż. Jędrzeja Trzeboskiego, Jadwiga Trąpczyńska wd. po ol. Piotrze Włościejewskim, Małg. Tr. ż. Stanisł. Rogowskiego, Anna Tr. wd. po ol. Janie Chomęckim, Jadwiga Rossnowska, wd. po ol. Wojc. Rossn. (?), Helena Ujejska, wd. po Piotrze Czackim, Wojc. i Stanisł. Zakrzewscy, Stanisł. Krajewski, Dorota Kr., Jędrzeja i Annę Kr., Jana Burakowskich żony, Stanisław i Michał Brodowscy, bcia rodz., Jadwiga Brodowska, ż. Mac. Żelądkowskiego, Wiktoryn i Mikoł. Pierzchlińscy, bcia rodzeni, Anna P. wd. po Łuk. Bieganowskim, Katarzyna P. ż. Jędrzeja Pigłowskiego, Bieniasz, Jan i Łukasz Rossnowscy, bcia rodzeni, Dorota R. ż. Hieronima Pogorzelskiego, i Anna R. ż. Jerzego Pudliszkowskiego, potomkowie i spadkob. ol. Samuela Gołanieckiego bp. + -go (f. 191v)
________________________________________


Katarzyna Rydzyńska,  herbu Wierzbna z odmianą


Feliks ożenił się w r. 1559 z Katarzyną Rydzyńską, córką Wojciecha, której t. r. na połowie miasta Brodnicy i na połowie pustki Kopyta oprawił 2.000 zł posagu, wyłączając od tego zapisu wsie Grabianowo, Chorynię i Lubonię (Kośc.238 k.179v); P.1396 k.700v). Dla zrodzonych z tej żony dzieci mianował w r. 1565 opiekunów (Ws.346 k.55v). Wzajemne dożywocie spisał z nią w r. 1571 (P.1398 k.223). Nie żył już w r. 1575 (Kośc.245 k.162v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1580 (P.934 k.456).
            - Teki Dworzaczka, Monografie - Brodniccy herbu Łodzia


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

1274 (Nr. 234) 1536 UWAGA: DATA chyba 1546!!!!
Wojciech Rydzyński, mąż Anny Jankowskiej, ma córkę Katarzynę, urodz. z Danaborza ścianki nakiel. (f. 552v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

2866 (Nr. 1395) 1546
G. Wojc. Rydzyński op. córki swej Katarzyny, zrodz. z G. ol. Anny de (skrobane na "Jarochowski", trudno dociec pierw. brzmienia) żony swej 1-ej, oraz Gabriela, Zofji i Anny, dzieci z Anny Jankowskiej, żony 2-ej, mian. żonę przydając jej X. Jana scholast. pozn., i Łukasza RR. (f. 286v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

6508 (Nr. 894) 1553
Wojc. Rydzyński dziedzic wsi Jezewo, Wyczislowo i Jawore w p. kość. mąż Anny Jankowskiej, pannie Katarzynie R. córce swej z 1-ej żony, która miała opr. 1. 000 zł. pos. na wsi Nowiec (i była spadkob. s. 500 zł. po ol. Petronelli z Oporowa ścinie nakiel.) deponuje na rzecz córki swej 1. 500 zł. (f. 791v)

7604 (Nr. 900) 1559
Katarzyna, c. Wojc. Rydzyńskiego, a ż. Feliksa Brodnickiego, kwituje Wojc. R. z ojc. i macierz. (f. 97)

8778 (Nr. 931) 1578
Stanisł. Kierski kwit. Katarzynę Rydzyńską wd. po ol. Feliksie Brodnickim, i jej syna Jana Br. z 1. 500 zł. pos. i wypr. za Annę B. c. i siostrą, a ż. zezn. (f. 561). Anna ta kwit. brata rodz. z 1. 200 zł. (f. 561v)

2555 (Nr. 933) 1579
Katarzyna Rydzyńska wd. po Feliksie Brodnickim kwit. Mikołaja Zabieńskiego ze 100 złp. (f. 249)

5170 (Nr. 949) 1588
Jan Brodnicki, s. o. Feliksa, im. matki swej Katarzyny Rydzyńskiej, kwit. Stanisława Kierskiego z 500 zł. na poczet s. długu matce zapis. 700 zł. (f. 350v)
________________________________________


Feliks (Szczęsny) Brodnicki,  herbu Łodzia


Feliks (Szczęsny), syn Sędziwoja i Anny, współdziedzic w Choryni 1528 r. (Kośc.234 k.157v). Od Wojciecha Grabianowskiego kupił w r. 1541 za 600 grz. części w Grabianowie (Kośc.345 k.191v). Od sław. Macieja Choryńskiego "Bigosa", krawca i obywatela poznańskiego, dostał w r. 1551 resztę połowy sołectwa w Choryni (P.1395 k.644). Ożenił się w r. 1559 z Katarzyną Rydzyńską, córką Wojciecha, której t. r. na połowie miasta Brodnicy i na połowie pustki Kopyta oprawił 2.000 zł posagu, wyłączając od tego zapisu wsie Grabianowo, Chorynię i Lubonię (Kośc.238 k.179v); P.1396 k.700v). Dla zrodzonych z tej żony dzieci mianował w r. 1565 opiekunów (Ws.346 k.55v). Wzajemne dożywocie spisał z nią w r. 1571 (P.1398 k.223). Nie żył już w r. 1575 (Kośc.245 k.162v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1580 (P.934 k.456). Córki Feliksa i Rydzyńskiej: Anna, w l. 1578-98 żona Stanisława Kierskiego, Zofia, 1-o v. w l. 1595-1600 żona Wawrzyńca Pogorzelskiego, 2-o v. w l. 1612-15 żona Macieja Kierskiego. Syn Jan.
            - Teki Dworzaczka, Monografie - Brodniccy herbu Łodzia


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5178 (Nr. 29) T. C. 1547
Jan i Maciej, ss. o. Wawrzyńca Brodnickiego i Maciej Woźnicki ich dziad i op., pozw. przez Feliksa Br. (p. 490)

1843 (Nr. 238) 1559
Wojc. Rydzyński winien Feliksowi Brodnickiemu 1. 500 złp. pos. i 500 wypr. za Katarzynę R. pannę, córkę swoją, a jego narzecz. (f. 179v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

8729 (Nr 1396) 1559
G. Feliks Brodnicki na 1/2 m. Brodnica i 1/2 wsi pustej Kopyta p. kośc. (inne dd. Grabionowo, Chorynia, Lubonia p. kośc. zachow. dla siebie) zap. 2. 000 zł. pos. i t. w. ż. Kat. c. Wojciecha Rydzyńskiego (f. 700v)
________________________________________


Anna Brodnicka,  herbu Łodzia


Anna, w l. 1578-98 żona Stanisława Kierskiego
          - Teki Dworzaczka, Monografie - Brodniccy herbu Łodzia


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

8778 (Nr. 931) 1578
Stanisł. Kierski kwit. Katarzynę Rydzyńską wd. po ol. Feliksie Brodnickim, i jej syna Jana Br. z 1. 500 zł. pos. i wypr. za Annę B. c. i siostrą, a ż. zezn. (f. 561). Anna ta kwit. brata rodz. z 1. 200 zł. (f. 561v)

4030 (Nr. 959) 1593
Stanisław Kierski dla Stanisława, Jadwigi, Katarzyny, Barbary, i Ewy Kierskich dzieci swych z Anny Brodnickej zrodz., mian. opp. Macieja K. brata swego rodz., Jana Br., i in. (f. 742)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

14783 (Nr. 1402) 1597
G. Stanisław Kierski, 2.000 złp. i t. w. na całych ws -ch: Swadzim i Chyby p. pozn. z wol. wyrębem we wsi pus. Przeźmirowo daje małż. swej g. Annie z Brodnicy Brodnickiej, c. ol. g. Feliksa B. (f. 279)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

126 (Nr. 968) 1598
G. Stan. Kierski dla dzieci zrodz. z ż. Anny z Brodnicy. mian. opp.: żonę, Mac. K., br. rodz. Jana Brodnickiego jej brata rodz. i in. (f. 201)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

5 (Nr. 145) 1611
X. Andrzej Szułdrski kan. pozn. i pleb. w Czempiniu pw. Stanisławowi, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ss. o. Stanisł., i Annę z Brodnicy matkę Dobiesł. Przeborowskiego sędziego zs. pozn., Macieja Manieckiego i brata starszego i innych op. (p. 55) Zofja Strzelecka ż. Stanisł. Malechowskiego dz-a Tarnowa

45 (Nr. 145) 1611
Stanisł., Maciej, Michał i Wawrzyniec Kierscy, ss. o. Stan. K. w tow. Matki Anny z Brodnicy i opiekunów, Jan, Stanisław i Mikołaj Bukowieccy, ss. o. Mikoł. i X. Stanisław, kanonik pozn., Mikołaj i Jan Kokalewscy, ss. o. Stanisława, Zofja Kokal., wd. po Wincentym Szierosławskim (p. 425)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

2541 (Nr. 8) 1612
Zygm. Szołdrski, s. o. Jana Sz., wedle zobow. danego Annie z Brodnicy, wd. po ol. Stan. Kierskim i Wojciechowi K., na 1/2 wsi Gostyczyna p. kalis. ż. przyszłej Ewie K., c. o. Stan. K. zap. pos. 4. 500 zł. (f. 134),,

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

2526 (Nr. 988) 1612
G. Zygm. Szołdrski, s. o. Jana, kwit. G. Annę z Brodnicy wd. po ol. Stan. Kierskim, z 500 złp. wypr. Ewy K. jej córki, a żony zezn. (f. 807)
________________________________________


Stanisław Kierski,  herbu Jastrzębiec


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

10915 (Nr. 1398) 1571
N. Dobrogost Sobocki całą wś. Golinczewo i 1/2 wsi Pawłowice p. pozn. za 3.000 zł. wyd. Stanisł. i Maciejowi Kierskim, bciom rodz. (f. 194)

11391 (Nr. 1398) 1574
N. Stanisł. Kierski na 1/2 dd. wsi Swadzim p. pozn. zap. 2.000 złp. pos. i t. w. ż. przyszłej Katarz. c. Jana Wielżyńskiego (f. 465v). Czw. w wig. Nawiedz. N. M. P.

11533 (Nr. 1398) 1575
N. Maciej Kierski całą wś. Swadzim i Przezmirowo p. pozn. bratu rodz. Stanisławowi K-mu z mił. brat. daje (f. 545v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

8778 (Nr. 931) 1578
Stanisł. Kierski kwit. Katarzynę Rydzyńską wd. po ol. Feliksie Brodnickim, i jej syna Jana Br. z 1. 500 zł. pos. i wypr. za Annę B. c. i siostrą, a ż. zezn. (f. 561). Anna ta kwit. brata rodz. z 1. 200 zł. (f. 561v)

2109 (Nr. 932) 1579
Jan Spławski z Koźlanki, s. Wojciecha Spł., winien 1. 000 złp. Stanisławowi Kierskiemu (f. 294v). Zezn. zobow. się 1/2 dóbr córek swych Barbary i Katarzyny, urodz. z ol. Anny Grąblewskiej wsie Wielgie i Złotniki w pow. pozn. Kierskiemu za 6. 000 złp. sprzedać (f. 295)

9270 (Nr. 938) 1582
Stanisław Wielżyński, s. o. Jana W., zaś ol. Katarzyny W-ej, żony Stanisława Kierskiego bp. +-ej, brat i spadkob., kwit. Stanisława K. z 2. 000 zł. jej pos. i wypr. opraw. w gr. pozn. na wsi Swadzim (f. 628)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 2

133 (Nr. 202) 1582
Jan Przybyszewski, pisarz zs. wschowski, mian. op. dzieci urodz. z Barbary Ossowskiej, i Jana Gajewskiego sędziego zs. pozn., Gabryela Rydzyńskiego z Wierbna, Stanisława Kierskiego na Swadzimiu, Stan. Bojanowskiego z Gołaszyna, And. Bojanowskiego z Trzebosza (f. 44)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

9586 (Nr. 941) 1583
Stanisł. Kierski dobra swe Kowalewko i 1/2 Wargowa p. pozn. sobie przez Andrzeja Objezierskiego wyderkowane, O-mu na rok wydzierż. (f. 78v)

9634 (Nr. 941) 1583
Jakub Chrzypski nabywca praw od Stanisława, Macieja i Jakuba Ujejskich, synów ol. Jana Ujejskiego, całą sumę 480 zł. przez ol. Jana Chrz., ol. Janowi U-mu ich ojcu w gr. kośc. zapis. a przez synów ol. Jana U. sobie sced. ceduje Stanisławowi Kierskiemu (f. 229v)

9894 (Nr. 942) 1584
Jan Spławski z Kozlanki Tomasza poddanego ze wsi Wielgie Barbary i Katarzyny Spławskich córek swych, daje Stanisłaowi Kierskiemu (f. 751v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

12338 (Nr. 1399) 1584
N. Andrzej Dambrowski całe cz. wsi: Palędzie W. i M. i Konarzewko os. i Nowydwór pus. p. pozn. za 4.000 złp. Stan. Kierskiemu na l. 3 wyd. (f. 318)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

10401 (Nr. 945) 1585
Andrzej jako brat rodz. i Ewa jako nepotkę Dambrowscy, ol. Sebastjana D. legalni spadkobiercy, pozw. przez Stanisł. Kierskiego (f. 624)

Metrykalia > Katolickie > Część 5
30649 (Poznań św. Maria Magdalena)
1587. f. 5-a po Dom. 2-a Resurect. Dui. Barbara, c. GD. Macieja Kierskiego i Małgorz. -- GD. Stanisław K. i M. Jadwiga, ż. Stan. z Górki wdy pozn.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

5170 (Nr. 949) 1588
Jan Brodnicki, s. o. Feliksa, im. matki swej Katarzyny Rydzyńskiej, kwit. Stanisława Kierskiego z 500 zł. na poczet s. długu matce zapis. 700 zł. (f. 350v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

12929 (Nr. 1400) 1588
N. Jan Sadowski całą cz. dziedz. wsi Sady p. pozn.za 2.000 złp. Stanisławowi Kierskiemu wyd. (f. 173)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

816 (Nr. 951) 1589
Stanisł. Kierski kwit. Melchjora Kołaczkowskiego i Annę Woźnicką małżonków z 50 złp. jako 1/2 100 złp. zap. sobie przez nich i przez Mikoł. Pakosławskiego i przez Urszulę Woźnicką małż. (f. 681v)

957 (Nr. 952) 1589
Zofja Rogaczewska ż. Jana Sadowskiego, aprobuje dokonaną przez męża sprzedaż cz. wsi Sady za 2. 000 złp. Stanisławowi Kierskiemu (f. 289)

1087 (Nr. 952) 1589
Jakób Chrzypski, Annie Dziewierzewskiej, ż. Stefana Maliczkiego, z ol. Agn. Chrzypskiej zrodzonej, Stanisławowi Sypniewskiemu i Annie Sypniewskiej Adama Zarczinskiego żonie, z ol. Katarzyny Chrzyp. zrodzonym, Janowi, Stanisławowi, Sewerynowi, Annie, Katarzynie i Zofji Sypniewskim, ol. Jakóba S. z tejże Kat. Chrzyp. zrodz. synom i córkom, Annie Gołaskiej ż. Melchjora Rozbickiego, z ol. Zofji Chrzyp. zrodzonej, ol. Małgorzaty Chrzyp., ol. Kiejana Chrz. córki, spadkobiercom, daje zobow. z racji sumy 480 grz., przez ol. Jana Chrz., ol. Janowi Ujejskiemu, ojcu Stanisława, Macieja i Jakóba UU. w gr. kość. zapis., a przez tychże UU., zezn. sced., zaś przez zezn. sced. Stanisławowi Kierskiemu (f. 568v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

13060 (Nr. 1400) 1589
N. Andrzej Rydzyński z Wiezbna całe cz. dziedz. wsi Kempa W. p. py. z mł. wod. na Warcie sprzed. za 3.000 zł. Stanisł. Kierskiemu (f. 304v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

4670 (Nr. 954) 1590
Jan Przecławski, s. o. Prokopa P., jako ol. Katarzyny P. ol. Jana Sierosławskiego brat rodz. i spadkobierca, zapisy dane ol. siostrze i posesję d. Sierosławia ced. Stanisławowi Kierskiemu (f. 101)

4739 (Nr. 954) 1590
Stanisł. Kierski winien Andrzejowi Bułakowskiemu s. Pogorzelskiemu, ol. Jana B. s. P. synowi, 2. 900 zł. (f. 345). Helena Nowowiejska wd. po Janie Buł. (f. 345v)

4760 (Nr. 954) 1590
Anna Wieczkowska, ol. Fabjana córka, a Jana Gunickiego, s. Macieja G. żona, w tow. Wojciecha i Andrzeja WW. krew. z l. ojc., zobow. się część dziedziczną wsi Więczkowicze W. i Więczkowicze M. w p. pozn. Stanisławowi Kierskiemu za 1. 500 zł. sprzedać (f. 511). Tomasz Grodzicki mąż Doroty, Wojc. Zdzarowski mąż Małg. Wieczkowskich, córek ol. Fabjana WW. (f. 512v) zobow. się temuż K-mu iż żony sprzedadzą mu swe cz. w tychże dobrach za 3. 000 złp.

4967 (Nr. 953) 1590
Mikoł. Długokęcki z p. mław., sługa Stanisława Kierskiego, okazuje rany zad. przez N. Szadokierskiego sługę Anny z Kiekrza Soboczkiej stolnikowej poznań. (f. 351)

4993 (Nr. 953) 1590
Stanisł. Kierski intromit. do cz. wsi Kempa W. w pow. pyzdr. i mł. wod. Kaszewskiego na Warcie ib. kup. od And. Rydzyńskiego z Wiezbna za 3. 000 złp. (f. 483v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

13262 (Nr. 1400) 1590
G. Jan Rokossowski, s. o. Jakuba R., podskarb. kor., całe wsie Chyby os. i Przemierowo pus. p. pozn. i młyn wod. na przedm. Pozn. koło sw. Wojc., zastawione za 2.500 zł. Stanisł. Kierskiemu, sprzed. mu za 6.000 złp. (f. 517v)

13295 (Nr. 1400) 1590
N. Dorota, ż. Tomasza Grodzickiego, i Małgorz., ż. Wojc. Zdzarowskiego, Wieczkowskie, cc. ol. Fabiana W., w tow. stryjów Andrzeja Dambrowskiego i Andrzeja W., całe cz. wsi Wieczkowicze W. i M. sprzed. za 3.000 złp. G. Stanisł. Kierskiemu (f. 551)

13401 (Nr. 1400) 1591
N. Anna Więczkowska, c. o. Fabiana W., ż. Jana Gunickiego, całą cz. wsi Więckowice W. i M. p. pozn. za 1.500 złp. sprzed. N. Stan. Kierskiemu (f. 662)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

4030 (Nr. 959) 1593
Stanisław Kierski dla Stanisława, Jadwigi, Katarzyny, Barbary, i Ewy Kierskich dzieci swych z Anny Brodnickej zrodz., mian. opp. Macieja K. brata swego rodz., Jana Br., i in. (f. 742)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

14061 (Nr. 1401) 1594
G. Andrzej Przecławski s. g. Janusza P. i Anna Żołądkowska c. ol. g. Jakuba Ż., małż. całe wsie: Żydowo, Przeczławie i Krzyszkowo p. pozn. za 4.500 złp. na wyd. na 1 rok sprzed. g. Stanisławowi Kierskiemu (f. 232v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

2997 (Nr. 964) 1595
Adam Czacki, s. o. Jana Cz. z Pyzycz, w im sw. i Wojciecha Cz. brata swego rodz., i Barbara Golińska, wd. po ol. Janie Cz., s. 400 zł. zap. przez Wawrzyńca Pogorzelskiego, s. o. Sebast. ol. Janowi Cz. z Pyzyc, i s. 100 zł. od tegoż, ceduje Stanisławowi Kierskiemu (f. 468)

3007 (Nr. 964) 1595
Stanisł. Kierski, kwit. Andrzeja Przecławskiego s. Janusza P., i Annę Zelądkowską małż. z 4. 500 zł. (f. 522) z 4. 500 zł., w której to sumie Przecł. K-mu Zydowo, Krzyszkowo i Przecławie wyderkował

3008 (Nr. 964) 1595
Stanisław Przecławski stolnik pozn. (f. 522v). Marjanna Zarembianka ż. jego (f. 524) oprawę miała na wsi Napachanie, sprzedanej Stan. Kierskiemu (f. 524)

3192 (Nr. 964) 1595
Piotr Gorecki, s. o. Macieja G. chorążego pozn. winien 100 zł. Stanisławowi Kierskiemu (f. 1228)

3261 (Nr. 964) 1595
Kapituła koleg. N. M. P. w Środzie pozew pw Adamowi, Marcinowi i Gabryelowi, ss. o., Gabryela, oraz Janowi i Andrzejowi, ss. o. Wojc. Rydzyńskim, ol. Andrzeja z Wierzbna R. nepotom i spadkobiercom, dziedzicom cz-i d. Czarnotki (f. 1366). Adam, Marcin i Gabryel pod op. Stan. Kierskiego i Jana Brodnickiego, Jan i Andrzej pod op. Łukasza R. stryja i Bartłom. Pawłowskiego

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

14303 (Nr. 1401) 1595
G. Stanisław Przecławski stolnik pozn., s. g. Jana P. całą wś Napachanie p. pozn. (z wyj. 3 kmieci) za 10.000 złp. sprzed. g. Stanisławowi Kierskiemu - Piąt. po ś. Janie Ch. (f. 515)

14357 (Nr. 1401) 1595
G. Stanisław Kierski dział swój we wsi Wieczkowice W. i M. p. pozn. (z wyj. 4 kmieci z rodz.) za 3.000 złp. sprz. g. Janowi Przecławskiemu (f. 596)

14362 (Nr. 1401) 1595
G. Stanisław Radzewski wś Drzynczewo os. p. kośc. za 4.585 złp. na wyd. sprzed. g. Stanisławowi Kierskiemu, Stanisławowi z Kopaczewa i Andrzejowi z Trzeboszy Bojanowskim opiekunom synów ol. g. Jana Przybyszewskiego pisarza ziem. wschow. (f. 603)

14783 (Nr. 1402) 1597
G. Stanisław Kierski, 2.000 złp. i t. w. na całych ws -ch: Swadzim i Chyby p. pozn. z wol. wyrębem we wsi pus. Przeźmirowo daje małż. swej g. Annie z Brodnicy Brodnickiej, c. ol. g. Feliksa B. (f. 279)

14863 (Nr. 1402) 1597
G. Stanisław Kierski, całą wś Sierosław p. pozn. (z wyj. 2 kmieci z rodzinami i 1 dziewczyny) za 5.000 złp. sprzed. g. Janowi Bukowieckiemu, s. ol. g. Mikołaja B. (f. 368v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

59 (Nr. 968) 1598
G. Stanisł. Kierski jako op. Gabriela, Adama i Marcina Rydzyńskich, ol. Gabriela z Wierzbna R. synów, kwit. Kat. z Więcborka Zebrzydowską, wd. 1-o v. po Gabrielu R., 2-o v. ż. G. Mik. Latalskiego z 750 złp. (f. 72)

108 (Nr. 968) 1598
G. Wojc. Olewnicki (w tyt. Olewiński), s. ol. G. Piotra O. sędziego gr. i podstar. gr. wieluń., zap. dług 400 złp. Stanisł. Kierskiemu (f. 174v) G. Stanisł. K., s. o. Winc. łowczego pozn. Wojciechowi O-nu oprawę posagu daną przez ol. G. Piotra O. żonie Zofji Kowalskiej, na 2. 000 złp., a przez nią sobie sced., ceduje (f. 175)

126 (Nr. 968) 1598
G. Stan. Kierski dla dzieci zrodz. z ż. Anny z Brodnicy. mian. opp.: żonę, Mac. K., br. rodz. Jana Brodnickiego jej brata rodz. i in. (f. 201)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

15654 (Nr. 1403) 1599
G. Stanisław Kierski dz. sw. we wsiach Brodnica, Chorynia i Grabianowo w pow. kość. daruje g. Janowi Brodnickiemu (f. 410av)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część A

296 (Nr. 970) 1600
G. Stanisł. Kierski z I i Jan Żychliński, s. Piotra z II kwit. się z kontr. o wsie Nowiec, Malinie, Trambinko os. w p. kość.; Jan Brodnicki op. dzieci ol. Gabriela Rydzyńskiego, tj.: Gabriela, Adama i Marcina (f. 386v). Stanisław K. to też ich op.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

15932 (Nr. 1404) 1601
G. Łukasz Bobolecki, s. ol. g. Stanisława B., na c. wsi sw. Bobolczyno w pow. pozn. 4. 000 złp. jako wiano zapisuje ż. sw., g. Katarzynie Kierskiej, c. g. Stanisława K. (f. 15)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

1100 (Nr. 19) 1602
Mikołaj z Trzebawia Ossowski, s. o. Mikołaja O. podsędka zs. poznań. z I i Wojciech i Mikołaj, bracia rodzeni Przybyszewscy, ss. o. Jana pisarza zs. wschow. w tow. opp. Stanisława Kierskiego i Stan. z Kopaszyna Bojanowski umowa Przybyszewscy cz-i swe w Przybyszewie Ogrodach, Trzebini, Piotrowicach wujów O-mu na l. 3 wydzierżaw. (f. 81)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

930 (Nr. 973) 1603
G. Stanisł. Kierski z I i Wojc. i Piotr Kierscy, ss. ol. Macieja K. z II, kontrakt (f. 736) Adam Poniecki, w im sw. i ż. Małgorzaty K-ej, z I i Wojs. i Piotr K-y, ss. o. Mac. z II kwit. się (f. 738)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

1156 (Nr. 19) 1603
Marcin Kuniński iunior z Siekierek, protest. pw. elekcji Stanisława Kierskiego na deputata Tryb. z Wielkopolski, ma bowiem z nim sprawy, które na tamtejszym właśnie Tryb. będą sądzone (f. 363)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

933 (Nr. 1405) 1604
Stanisław Małachowski i Zofja Strzelecka, c. o. Jana Strzelec. małż., wsie dziedz. Piechenino i Tarnowo w pow. kość. Stanisławowi Kierskiemu za 14. 000 złp. wyd. (f. 107v)

1022 (Nr. 1405) 1604
Stanisł. Kierski Napachanie p. pozn., Hektorowi Koszutskiemu za 6. 000 złp. wyd. (f. 199)

Grodzkie i ziemskie > Konin

6049 (Nr 32) 1606
G. Łuk. Mielżyński, podkomorzy kaliski, w im. sw. i br. rodz. Krzysztofa M., opp. dzieci ol. Adama Żelickiego, protest we czw. po Nar. N. M. P. 1605 pw Piotrowi Łąckiemu, s. Mikołaja Ł. chorążego pozn., o przymuszenie do ślubu z sobą Anny Żelickiej, bez wiedzy opp. (f. 352). pozew też pw And. Czarnkowskiemu, klanowi kalis., st. wrocław. (?!), Janowi Cz. klanowi międzyrzec., Mikołajowi Ł. chor. pozn., Stanisławowi Kierskiemu, pomocnikom w tej sprawie (f. 352)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

1337 (Nr. 1405) 1606
Kasper Proski całe dziedz. wsie Prochy i Proszkowo z pustymi uroczyskami Stanisławowi Kierskiemu za 20. 000 złp. sprzed. (f. 562v). Małgorzata z Chraplewa Lanczka, c. o. Stanisł., ż. zezn. w tow. Mikołaja z Chr. L. chorążego pozn. stryja i Piotra, syna tegoż Mikołaja, brata stryj., aprobuje to.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

491 (Nr. 143) 1608
1607 Adam, Marcin i Gabryel Rydzyńscy ss. o. Gabryela R. pod op. Stanisława Kierskiego; Ich stryj Łukasz R., asygnowanie posagu siostrze ich Marjannie (f. 363v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

5443 (Nr. 1406) 1608
Maciej Szołdrski, s. Stanisł., na cz-ch Chaław os. i Cherzyn pus. i na 1/2 cz-i Gorzyczek os., zap. pos. ż. Barbarze Kierskiej, c. Stan. K. (f. 209)

5577 (Nr. 1406) 1608
Zofja Brodnicka wd. po Wawrzyńcu Pogorzelskim Wieszczyczyno os. i Chlebowo pus. p. kość. za 1. 700 złp. wyd. Stanisł. Kierskiemu (f. 375)

5631 (Nr. 1406) 1608
Wojc. i Piotr Kierscy, ss. o. Mac., cz-i dziedz. swoje i br. rodz. Samuela w Wielgiem p. pozn. po ol. ojcu, za 3. 500 złp. stryjowi Stanisławowi K. za 3. 500 złp. wyd. (f. 445v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

1910 (Nr. 984) 1610
G. Wojc. Kierski jako op. Stanisława, Macieja, Michała, i Wawrzyńca K-ich, ol. Stanisława synów i spadkob., kwit. Piotra K-go, brata swego rodz. z 1. 000 złp. (f. 456)


________________________________________

  Stanisław Kierski,  herbu Jastrzębiec


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek

4030 (Nr. 959) 1593
Stanisław Kierski dla Stanisława, Jadwigi, Katarzyny, Barbary, i Ewy Kierskich dzieci swych z Anny Brodnickej zrodz., mian. opp. Macieja K. brata swego rodz., Jana Br., i in. (f. 742)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

1910 (Nr. 984) 1610
G. Wojc. Kierski jako op. Stanisława, Macieja, Michała, i Wawrzyńca K-ich, ol. Stanisława synów i spadkob., kwit. Piotra K-go, brata swego rodz. z 1. 000 złp. (f. 456)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

5 (Nr. 145) 1611
X. Andrzej Szułdrski kan. pozn. i pleb. w Czempiniu pw. Stanisławowi, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ss. o. Stanisł., i Annę z Brodnicy matkę Dobiesł. Przeborowskiego sędziego zs. pozn., Macieja Manieckiego i brata starszego i innych op. (p. 55) Zofja Strzelecka ż. Stanisł. Malechowskiego dz-a Tarnowa

45 (Nr. 145) 1611
Stanisł., Maciej, Michał i Wawrzyniec Kierscy, ss. o. Stan. K. w tow. Matki Anny z Brodnicy i opiekunów, Jan, Stanisław i Mikołaj Bukowieccy, ss. o. Mikoł. i X. Stanisław, kanonik pozn., Mikołaj i Jan Kokalewscy, ss. o. Stanisława, Zofja Kokal., wd. po Wincentym Szierosławskim (p. 425)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

2448 (Nr. 988) 1612
G. Małg. Kierska, c. o. Macieja K., ż. Adama Ponieckiego, w tow. Wojciecha K. brata rodz. i Stanisława K. brata stryj., opr. kasuje (f. 653v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

6052 (Nr. 290) 1613
Stanisł. Kierski, s. o. Stanisł., w im. sw. oraz Michała, Macieja i Wawrzyńca KK. braci rodz. małol., Dorotę z Wielżyna, wd. po ol. Stanisł. Bojanowskim, ze spr. kwit. (f. 367). Bartłomiej B., s. o. Stan. B. (f. 366v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

2336 (Nr. 146) 1613
Stanisław, Michał, Maciej, Wawrzyniec Kierscy, ol. Stanisława K. synowie, intromit. do części Kociug Jana i Stanisława Czijkowskich, ol. Stanisława Cz. synów i spadkob. (f. 733)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

1515 (Nr. 28) 1613
Maciej i Jakub Międzychodzcy, ss. o. Szl. Łukasza M., w im. sw. i siostry swej panny Urszuli M., w obecności ur. ur. Zygmunta Krzyckiego pisarza zs. wschow., Hier. Radomickiego i Jana Dziekczyńskiego przyjaciół i opp. skarga pw Barbarze Łąckiej, ż. Wojc. Kierskiego, i Stanisławowi K., s. o. Stanisława K. wspólnikowi mordu, którego pryncypałką była Barbara. Zamordowany został ojciec aktorów ol. Łukasz M. w Błocku, dobrach macierz. aktorów w p. kośc., spadłych na aktorów po matce ich Zofji Błockiej; Było to czw. w wig. sw. Andrzeja ub. roku. Zastrzelony przez ludzi Barbary przed dworem (f. 271)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

2710 (Nr. 992) 1614
G. Stan., And. i Melchior Chełmscy, ss. ol. Jana, zap. 4. 000 zł. długu (3 got., 1 wypr.) w pos. za siostrę rodz. Zofję Ch. jej przyszłemu mężowi G. Stanisł. Kierskiemu (f. 163v). Stan. K., s. o. Stan. (f. 164) K. zobow. się oprawić jej pos. na 1/2 wsi Prochy i Proszkowo p. kość. (f. 165). Śr. po N. Palm.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek

6641 (Nr. 1409) 1614
Stanisław Kierski, s. o. Stanisł., na 1/2 wsi Prochy i Proszkowo p. kość. zap. pos. 4. 000 zł. Zofji z Chełma, c. o. Jana Chełmskiego ż. przyszłej (f. 30v)

7208 (Nr. 1409) 1615
Andrzej Pogorzelski, s. o. Wawrzyńca, m. l. 23, dla spłacenia długów: ol. Sebastjana P. dziada i ol. Wawrz. P. ojca, (m. in. Andrzejowi Bodzewskiemu, s. o. Bartłomieja) (Zofja Brodnicka ż. ol. Wawrzyńca P.), (Stanisław, Andrzej, Jan, Wojciech, Kasper, Adam, Karlińscy, ss. ol. Macieja Karl.) (Jadwiga P. wd. po Macieju Sadowskim obecnie ż. Jana Szłomowskiego, jej to ol. Wawrzyniec P. za 3.000 złp. Jarosławki p. kość. wyderkował. ta Jadwiga P., to c. ol. Sebastajana P.) (Maciej Plichta, s. o. Jana P. z Mikołacina, Grzegorz Sadowski, s. o. Jana, a ol. Macieja S. bp. +-go brat i spadkob.; Andrzej Sadowski, s. o. Andrzeja, a ol. Macieja S. z brata rodz. nepot i spadkob.,) Zofja z Brodnicy, żona 1-o v. ol. Wawrzyńca Pogorzel., 2-o v. Macieja Żabińskiego, Jan Pogorzelski ol. Doroty Zatorskiej, żony 2-o v. ol. Jakuba P., 1-o v. ol. Stanisława Międzychowskiego 1-o v. zrodz. syn - Piotr i Andrzej Pogorzelscy, ss. ol. Jarosza P.; Stanisław, Maciej, Michał, Wawrzyniec Kierscy, ss. o. Stanisława K. - zezn. Andrzej P. wś. Wieszczyczyno i część w Jarosławkach os. i Chlebowo pus. Wojciechowi Chudzyńskiemu pisarzowi gr. poznań. za 18.273 złp. sprzed. (f. 649v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

3423 (Nr. 996) 1616
N. Jan i Piotr Koszuccy, ol. Pawła wojskiego pozn. synowie, z nich Piotr mający rok ok. 16-y, w tow. matki G. Zofji Ruczkiej, wdowy po wojskim, oraz Jana br. rodz. i Wacława z Rybna br. stryj. K-ch, w im. sw. oraz brata rodz. Stanisława K-go, kwit. Michała, Macieja i Wawrzyńca Kierskich, ol. Stanisł. synów, oraz Marjannę, ol. Stanisława K-go tychże brata rodz. córkę, stryjów z nepotką, z 2. 000 złp., za które ol. Stan. Kierski ol. Pawłowi Koszut. wsi Chyby wyd. (f. 613v). Zofja Rucka wd. po wojskim K-im, obec. 2-o v. ż. Adama Gandeckiego (f. 614v), Zuzannę z Nowejwsi wd. po ol. Janie Kosz., i Stanisław K. jej syn, w im. sw. i Kaspra K. tegoż ol. Jana syna, kwit. z 500 złp. Wacława z Rybna Kosz. (f. 616v)
________________________________________

 
Zofia Chełmska


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

2710 (Nr. 992) 1614
G. Stan., And. i Melchior Chełmscy, ss. ol. Jana, zap. 4. 000 zł. długu (3 got., 1 wypr.) w pos. za siostrę rodz. Zofję Ch. jej przyszłemu mężowi G. Stanisł. Kierskiemu (f. 163v). Stan. K., s. o. Stan. (f. 164) K. zobow. się oprawić jej pos. na 1/2 wsi Prochy i Proszkowo p. kość. (f. 165). Śr. po N. Palm.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

6641 (Nr. 1409) 1614
Stanisław Kierski, s. o. Stanisł., na 1/2 wsi Prochy i Proszkowo p. kość. zap. pos. 4. 000 zł. Zofji z Chełma, c. o. Jana Chełmskiego ż. przyszłej (f. 30v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVIi wiek

3457 (Nr. 996) 1616
G. Mich. Kierski, s. o. Stanisł., w im. sw. oraz Mac. i Wawrzyńca K-ch, bci swych rodz., kwit. Zofję z Chełma wd. po ol. Stanisł. K-im, z 200 złp. 1-ej tenuty wsi Prochy i Proszkowo (f. 697)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

7505 (Nr. 1411) 1618
Michał Kierski, s. o. Stanisł. na 1/2 Swadzimia p. pozn. i cz-i Proch p. kość. wolnych od opr. Zofji Chełmskiej wd. po ol. Stanisł. K., bracie swym rodz., przypadłych sobie z działów z Mac. i Wawrzync. bćmi rodz., oraz Marjannę K., c. ol. Stanisława nepotkę swoją, zap. ż. przyszłej Ewie Żychlińskiej, c. Macieja Ż., zap. 5.500 złp. (f. 285)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

4176 (Nr. 1004) 1620
G. Mich. Kierski jako współop. Marjanny K. ol. Stan. brata jego rodz. córki, w im. sw. oraz Macieja i Wawrzyńca K-ch, bci swych, kwit. Zofję z Chełmna, wd. po tym ol. Stan. K-im, z 200 złp. 2-ej raty dzierż. dóbr pewnych (f. 563)

4238 (Nr. 1004) 1620
G. Mich. Kierski, s. o. Stanisł. K-go, zap. 1. 576 złp. bratu rodz. Wawrzyńcowi K-mu (f. 741v). Bracia: Michał, Maciej, i Wawrzyniec K-y robią działy. Też do działu ich synowica panna Marjanna, c. o. Stanisł. ich brata rodz. starszego. Dobra: Prochy z Proszkowem w p. kośc., Swadzim, Napachanie, Chyby w p. pozn. ol. Stanisław na wsiach Prochy i Proszkowo dał był oprawę żonie swej Zofji z Chełmna; więc te wsie teraz do działu nie wchodzą. Szacunek: Swadzim 17. 000, Napachanie 15. 000, Chyby 5. 000, razem 37. 000 złp., na każdą więc część 12. 333 złp. Michał - Swadzim z Chybami w s. 22. 000 złp. Maciej - Napachanie w 15. 000; Wawrzyniec i bratanica sumy pieniężne. Ewa Żychlińska ż. Michała (f. 743)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

6230 (Nr. 292) 1622
Zofja Chełmska, wd. po ol. Stanisł. Kierskim, mianuje plentem Marcina Grudzkiego (f. 91v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

3667 (Nr. 1417) 1631
Marjanna i Kiekrza Kierska, c. o. Stan. K. iuniora z Zofji z Chełma, jedyna spadkob. ojca, ż. Stanisława Bukowieckiego części swe d. Napachanie i Chyby p. pozn., Prochy, Prószkowo p. kość. przypadłe w działach ze stryjami, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ol. Stanisława synom (stryjom swym) za 18. 000 złp. sprzed. (f. 241v) Michał K., s. Stanisł., dobra swe w Prochach i Pruszkowie w działach z braćmi i bratanicą uzyskane, daje bratu rodz. Maciejowi K. (f. 243) za 2.000 złp.
________________________________________


Marianna Kierska,  herbu Jastrzębiec, jedyna spadkobierczyni ojca Stanisława


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

3423 (Nr. 996) 1616
N. Jan i Piotr Koszuccy, ol. Pawła wojskiego pozn. synowie, z nich Piotr mający rok ok. 16-y, w tow. matki G. Zofji Ruczkiej, wdowy po wojskim, oraz Jana br. rodz. i Wacława z Rybna br. stryj. K-ch, w im. sw. oraz brata rodz. Stanisława K-go, kwit. Michała, Macieja i Wawrzyńca Kierskich, ol. Stanisł. synów, oraz Marjannę, ol. Stanisława K-go tychże brata rodz. córkę, stryjów z nepotką, z 2. 000 złp., za które ol. Stan. Kierski ol. Pawłowi Koszut. wsi Chyby wyd. (f. 613v). Zofja Rucka wd. po wojskim K-im, obec. 2-o v. ż. Adama Gandeckiego (f. 614v), Zuzannę z Nowejwsi wd. po ol. Janie Kosz., i Stanisław K. jej syn, w im. sw. i Kaspra K. tegoż ol. Jana syna, kwit. z 500 złp. Wacława z Rybna Kosz. (f. 616v)

3835 (Nr. 1000) 1618
G. Mich. Kierski, ol. Stan. syn, daje zobow. Mac. Żychlińskiemu z Kargowej, iż po podnies. 5. 000 złp. zap. przez Macieja Ż. w pos. za Ewę Żychl. Macieja córką, a swoją ż. przyszłą, stawi ją już jako swą żonę, aby ojca skwit. z dd. ojcz. i mac. (f. 905). Śr. przed Nar. NMP. Marjanna K., ol. Stanisława córka, nepotka Michała (f. 906v). Mich. oprawi posag żony na dd. Swadzim i cz. cz. Proch, które mu przypadną w działach brat. (f. 907v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

7505 (Nr. 1411) 1618
Michał Kierski, s. o. Stanisł. na 1/2 Swadzimia p. pozn. i cz-i Proch p. kość. wolnych od opr. Zofji Chełmskiej wd. po ol. Stanisł. K., bracie swym rodz., przypadłych sobie z działów z Mac. i Wawrzync. bćmi rodz., oraz Marjannę K., c. ol. Stanisława nepotkę swoją, zap. ż. przyszłej Ewie Żychlińskiej, c. Macieja Ż., zap. 5.500 złp. (f. 285)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

4176 (Nr. 1004) 1620
G. Mich. Kierski jako współop. Marjanny K. ol. Stan. brata jego rodz. córki, w im. sw. oraz Macieja i Wawrzyńca K-ch, bci swych, kwit. Zofję z Chełmna, wd. po tym ol. Stan. K-im, z 200 złp. 2-ej raty dzierż. dóbr pewnych (f. 563)

4238 (Nr. 1004) 1620
G. Mich. Kierski, s. o. Stanisł. K-go, zap. 1. 576 złp. bratu rodz. Wawrzyńcowi K-mu (f. 741v). Bracia: Michał, Maciej, i Wawrzyniec K-y robią działy. Też do działu ich synowica panna Marjanna, c. o. Stanisł. ich brata rodz. starszego. Dobra: Prochy z Proszkowem w p. kośc., Swadzim, Napachanie, Chyby w p. pozn. ol. Stanisław na wsiach Prochy i Proszkowo dał był oprawę żonie swej Zofji z Chełmna; więc te wsie teraz do działu nie wchodzą. Szacunek: Swadzim 17. 000, Napachanie 15. 000, Chyby 5. 000, razem 37. 000 złp., na każdą więc część 12. 333 złp. Michał - Swadzim z Chybami w s. 22. 000 złp. Maciej - Napachanie w 15. 000; Wawrzyniec i bratanica sumy pieniężne. Ewa Żychlińska ż. Michała (f. 743)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

681 (Nr. 153) 1625
Michał, Maciej i Wawrzyniec Kierscy, ol. Stanisława K. senjora ss., i Marjanna K., ol. Stanisława K. iuniora c., stryjowie z nepotką, ol. Stanisława K. senjora spadkob., (f. 198v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

3654 (Nr. 1417) 1631
Stanisł. Bukowiecki, s. o. Jana z Chyciny Buk., na 1/2 Gorońska i Potrzebowa p. pozn., zap. pos. 12. 000 złp. ż. Marjannie Kierskiej c. o. Stanisł. (f. 223v)

3667 (Nr. 1417) 1631
Marjanna i Kiekrza Kierska, c. o. Stan. K. iuniora z Zofji z Chełma, jedyna spadkob. ojca, ż. Stanisława Bukowieckiego części swe d. Napachanie i Chyby p. pozn., Prochy, Prószkowo p. kość. przypadłe w działach ze stryjami, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ol. Stanisława synom (stryjom swym) za 18. 000 złp. sprzed. (f. 241v) Michał K., s. Stanisł., dobra swe w Prochach i Pruszkowie w działach z braćmi i bratanicą uzyskane, daje bratu rodz. Maciejowi K. (f. 243) za 2.000 złp.

3820 (Nr. 1417) 1632
Wawrzyniec Kierski, s. o. Stanisł., części wsi Prochy i Proszkowo p. kość., przypadłe w działach z Maciejem i Michałem K. K. braćmi rodz. i Marjanną z K. Bukowiecką, c. o. Stan. K., nepotką swą temuż bratu rodz. Maciejowi K. za 2.000 złp. sprzed. (f. 594v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

6823 (Nr. 297) 1635
Wacł. Ossowski klan nakielski, nabywca praw od Michała Kierskiego, działającego w im. Macieja i Wawrzyńca Kierskich i Marjanny Kierskiej ż. Stanisława Bukowieckiego, ol. Stanisława K. senjora synów i nepotki, (wnuczki) s. 600 złp. ceduje Jadwidze Gułtowskiej, c. o. Adama G. (f. 223)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

1350 (Nr. 166) 1641
Wojciech z Bukowca Dąmbrowski pw. Elżbiecie Cieleckiej wd. po ol. Adamie Brodnickim, 2-o v. ż. Aleksandra Kobierzyckiego; Anna Pogorzelska ż. Chryzostoma Galęskiego i Marjanna Zabińska wd. po Stanisławie Rosnowskim, obec. 2-o v. ż. Stefana Przepełskiego, i ol. Zofja Brodn. tegoż ol. Adama Br. siostra zrodzona, Michał, Maciej i Wawrzyniec Kierscy, oraz ss. i cc. ol. Marjanny Kierskiej z Stanisł. Bukowieckim zrodz. i Tomasz Olewnicki, s. o. Albrachta O. z Zofji Kierskiej, Stanisł. Szołdrski i jego rodz. siostra Zofja Sz. zaślub. Andrzejowi Słoneckiemu, syn i córka ol. Macieja Szołdr. pisarza zs. pozn. z ol. Barb. Kierskiej, ol. tegoż Brodnickiego spadkob. (f. 217v)
________________________________________


Stanisław Bukowiecki,  herbu Drogosław


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

567 (Nr. 143) 1609
Jan Belenczki, s. o. Mac., intromit. do wsi Chycino dziedz. ol. Abrahama Bukowieckiego, mocą nabycia praw od Macieja Bel. brata rodz. z dekretu w sprawie pw. Janowi, Mikołajowi i Stanisławowi Bukowieckim, ss. i spadkob. ol. Jana B. z ich opiek. Łukaszem Herstopskim, Mikoł. B., Piotrem Ossowskim i Anną z Wilkowa Ossowską matką ich (f. 649)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

3654 (Nr. 1417) 1631
Stanisł. Bukowiecki, s. o. Jana z Chyciny Buk., na 1/2 Gorońska i Potrzebowa p. pozn., zap. pos. 12. 000 złp. ż. Marjannie Kierskiej c. o. Stanisł. (f. 223v)

3667 (Nr. 1417) 1631
Marjanna i Kiekrza Kierska, c. o. Stan. K. iuniora z Zofji z Chełma, jedyna spadkob. ojca, ż. Stanisława Bukowieckiego części swe d. Napachanie i Chyby p. pozn., Prochy, Prószkowo p. kość. przypadłe w działach ze stryjami, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ol. Stanisława synom (stryjom swym) za 18. 000 złp. sprzed. (f. 241v) Michał K., s. Stanisł., dobra swe w Prochach i Pruszkowie w działach z braćmi i bratanicą uzyskane, daje bratu rodz. Maciejowi K. (f. 243) za 2.000 złp.

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

6823 (Nr. 297) 1635
Wacł. Ossowski klan nakielski, nabywca praw od Michała Kierskiego, działającego w im. Macieja i Wawrzyńca Kierskich i Marjanny Kierskiej ż. Stanisława Bukowieckiego, ol. Stanisława K. senjora synów i nepotki, (wnuczki) s. 600 złp. ceduje Jadwidze Gułtowskiej, c. o. Adama G. (f. 223)