Św. Wojciech

 

Św. Wojciech na stronie siedemnastej (17.) w "Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium" (łac. katalogu archibiskupów gnieźnieńskich) Jana Długosza - w lewym dolnym rogu widoczna pieczęć
św. Wojciecha.
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa BN Polona

http://wyszogrod.bydgoszcz.pl/?d=legenda

 Rod Porajów 

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak, Kraków 2009

"Genezę brzmienia proklamacji próbuje wyjaśnić legenda herbowa, odnotowana w pierwszym rodzimym herbarzu, którego autorstwo przypisuje się Długoszowi. Według niej protoplastą rodu miał być Porej z czeskiego rodu książęcego
Sławnikowiców, brat św. Wojciecha i Radzima Gaudentego. Zgodnie z faktami przytoczonymi w "Kronice Czechów" Kosmasa była to postać historyczna, która jednak nie przeżyła rzezi libickiej 28.09.995 roku."  (str. 33/34)

"Zdaniem Janusza Bieniaka jest możliwe, że podłożem legendy łączącej Porajów z rodem św. Wojciecha mogła stać się postać Bożęty Stefana (Stefanowica?), w latach 1027-1028 trzeciego z kolei arcybiskupa gnieźnieńskiego, a więc następcy i zapewne współpracownika brata św. Wojciecha, Radzima Gaudentego. Rzeczywiście, zestawienie obu imion tego znakomitego hierarchy kościoła pozwala przypuszczać, że mógł pochodzić z rodu Różyców, którzy w Wielkopolsce takich właśnie imion używali. W tej sytuacji Długosz, opierając się na posiadanej wiedzy, postarał się jedynie o, jego zdaniem właściwe, osadzenie rodowego podania w realiach historycznych i przekazanie go potomnym."  (str. 37)