Wspomnienia Jałowieckiego

 

"Requiem dla ziemiaństwa"

                 
               
Autor -
Mieczysław Jałowiecki, pochodzący z Litwy arystokrata - powraca we wspomnieniach do najbardziej "sielankowego" okresu swego życia, gospodarowania w majątku Kamień, kreśląc barwny obraz obyczajów i charakteru ziemiaństwa polskiego lat 20. i 30. XX stulecia, aż do tragicznego września 1939 roku.

                                                
  

 

Dwie strony z książki  -    strona 1
                                           strona 2