Wspomnienia Jałowieckiego

 

"Requiem dla ziemiaństwa"

                 
               
Autor
- Mieczysław Jałowiecki, pochodzący z Litwy arystokrata - powraca we wspomnieniach do najbardziej "sielankowego" okresu swego życia, gospodarowania w majątku Kamień, kreśląc barwny obraz obyczajów i charakteru ziemiaństwa polskiego lat 20. i 30. XX stulecia, aż do tragicznego września 1939 roku.

                                                
            
                                                                                      Dwie strony z książki  -     strona 1
                                                                                                                                              strona 2