Wspomnienia Marii Korniłowiczówny

 

Urywki z książki Marii Korniłowiczówny "Onegdaj - Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich" 

 

 

 

Autorka jest wnuczką Henryka Sienkiewicza i pisze w swojej książce między innymi o serdecznym przyjacielu jej dziadka - Brunonie  Abdanku Abakanowiczu i jego córce Zofii (Zo), żonie Stanisława Poraj Pstrokońskiego, malarza, brata mojej babci Michaliny Deutschman, z domu Pstrokońskiej.

 

Niektóre strony z książki:    

1 ., 2 .,  3 .,  4 .,  5 .,  6 .,  7 .,  8 .,  9 ., 

10 .,  11 .,  12 .,  13 .,  14 .,  15 .,  16 .